pixel

Румъния ще инвестира във възобновяемите енергийни източници

E.ON Energie

Румъния се готви да отпусне безвъзмездни средства в размер на 815 млн. евро за насърчаване на инвестициите в производството на слънчева, вятърна и водна енергия в цялата страна.

Министерството на енергетиката съобщи, че през март ще обяви две покани за финансиране, като ще отпусне средства от Фонда за модернизация на ЕС.

Първият кръг на финансиране, възлизащ на 415 млн. евро, е насочен към проекти за възобновяема енергия, при които минимум 70% от произведената енергия е предназначена за собствено потребление.

Цели 190 млн. евро от бюджета ще бъдат отпуснати за инициативи за слънчева енергия с мощност над 1 MW, като горната граница е 500 000 евро на инсталиран MW. Проектите за слънчева енергия с мощност до 1 MW ще бъдат подкрепени със 170 млн. евро, като безвъзмездните средства ще бъдат ограничени до 1 млн. евро на MW.

Проектите за вятърна енергия ще получат 30 милиона евро, като плащанията са ограничени до 700 000 евро за MW. Други 25 милиона евро от пакета за финансиране ще отидат за водноелектрическа енергия, като максималните изплащания са ограничени до 1,805 милиона евро на MW.

В конкурса могат да участват микропредприятия, малки и средни предприятия, както и големи предприятия.

Втората инициатива, на стойност 400 млн. евро, ще отпусне общо 200 млн. евро, като максималният размер на безвъзмездните средства ще бъде ограничен до 500 000 евро на MW. Освен това, както вятърните, така и водноелектрическите съоръжения ще получат пакети за финансова подкрепа в размер на 100 млн. евро всеки, като максималният размер на изплатените средства ще бъде съответно 700 000 евро и 1,805 млн. евро на MW.

Избраните проекти трябва да бъдат финализирани в рамките на три години от датата на подписване на договорите за финансиране, но не по-късно от 31 декември 2029 г.

Снимка: E.ON Energie

Може да харесате още...