pixel

Русе с градски план за енергийна ефективност

Русе с градски план за енергийна ефективност

План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014 – 2020 ще разглежда на предстоящото си заседание местния парламент. Отбелязано е, че Общината като орган на местната власт притежава определени функции по отношение на потреблението на енергията и управлението на процесите, свързани с енергийната ефективност, като се уточнява, че този план е е разработен съобразно Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

В Плана за енергийна ефективност на Община Русе са идентифицирани следните цели:
– Намаляване на разходите за горива и енергия;
– Намаляване на емисиите на парникови и вредни газове;
– Намаляване замърсяването на околната среда;
– Повишаване на енергийната ефективност.

Община Русе заема водеща роля в управлението и изпълнението на Плана за енергийна ефективност в сътрудничество с всички заинтересовани страни като крайни потребители, производители, посредници, регионални агенции за управление на енергия и представители на гражданския сектор. Реализирането на целите и мерките, заложени в Плана е в съответствие с приоритетите на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., се уточнява още в предложението.

Може да харесате още...