Производителите на климатични и хладилни системи не инвестират достатъчно в иновации

Нов доклад твърди, че водещите производители на климатици и хладилници не въвеждат достатъчно иновации и не успяват да направят най-новите технологии широко достъпни. Докладът е изготвен от британската организация с нестопанска цел, CDP, имаща за дейност събирането, анализирането и разкриването на информация за инвеститорите, компаниите, властите...