Eнергията на вълните, оползотворена от Wells Turbine

Wells Turbine е един от възможните начини за използване на енергията на вълната посредством концепцията за осцилиращи водни колони. Нивото на водата в камерата се повишава и спада с ритъма на вълните и действа като бутало. Въздухът се изтласква напред и назад през турбината и предизвиква...