pixel

Вятърната енергетика в Европа изпреварва въглищата и застава на второ място, отстъпвайки само на газа

Зелената енергетика набира скорост. Дела на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) се увеличава все повече. Така например от всички нови инсталирани енергийни мощности в Европа 86% се падат на ВЕИ. Мощностите от ВЕИ все повече започват да притискат традиционните източници като петрола, газа и въглищата. Редица страни планират в периода от 2035 до 2050 г. да се откажат от изкопаемите източници на енергия и да преминат към енергетика беземисионна енергетика. В бъдеще това ще нанесе сериозен удар върху доставчиците на традиционните енергийни ресурси.

Очакванията са най-голям удар да бъде нанесен върху Русия особено заради природния газ. Това става ясно от поредния доклад за зелена енергетика – този път енергията от вятър. Според доклада на Европейската асоциация за вятърна енергетика Wind Europe, енергията от вятър вече излиза на второ място, изоставайки малко след газа, но изпреварвайки въглищата. Дела на вятърната енергия в общите инсталирани мощности се увеличава от 6% през 2005 г. до 16,7% през 2016 г. Като цяло дела на ВЕИ в общите енергийни мощности нараства от 24% през 2005 г. на 46% през 2016 г.

Според данните за 2016 г. производството на вятърна енергия в Европа надвишава производството от въглища и съставлява 153,7 ГВт. Въведените през миналата година мощности са от порядъка на 12,490 MW  (но с 3% по-малко от 2015 г.), което се равнява на 51% от въведените нови мощности в ЕС. За сравнение въведените нови соларни мощности са 6,700 MW или 27,4%. Тези, които са базирани на природен газ са 3,115 MW или 12,7, следвани от биомаса – 1,064 MW или 4,3.

За сравнение въведените мощности на въглища са едва 1,0% или 243 MW, а от ядрена енергия – 28 MW или 0,1%. Големите хидрообекти са с дял от 2,7% или 657 MW, а малките – едва с 14 MW, или 0,1%.

Естествено и в този доклад Германия е страната с най-активна дейност в тази посока, като производството на електроенергия от вятър там са се увеличило с 5,4 при общо мощности от вятър за 50 ГВт. На второ място е Франция (1,6 при 12,1 ГВт мощности), а трето Нидерландия (887 МВт при 4,5 ГВт общи мощности). Успех при изграждането на нови вятърни инсталации отбелязват страни като Финландия, Ирландия и Литва. За съжаление данните за България са плачевни – инвестиции в нови мощности няма.

За разлика от това в Европа инвестициите нарастват общо с 4% и достигат 27,5 млрд. евро.
Най-голям е дела на вятърната енергетика в енергийния баланс според доклада на Wind Europe в Дания – 36,8%, следвана от Ирландия – 24,7% и Испания – 19%.
В Германия енергията от вятъра осигурява 16% от потреблението на електроенергия.

Въпреки че традиционните енергоносители като петрола, газа и въглищата сега не са скъпи, много страни разчитат на производството на енергия от ВЕИ, което е свързано със стремежа за по-екологичен начин на живот.

3e-news.net

Може да харесате още...