pixel

АЕЦ „Козлодуй” обяви програма за платени летни стажове

АЕЦ „Козлодуй” обяви програма за платени летни стажове

АЕЦ „Козлодуй” обяви програма за платени летни стажове за 17 специалности. Кандидатите трябва да са завършили ІІІ курс по специалност, обявена в програмата и да имат минимален среден успех – минимум много добър 4.50. Изисква се и владеене на чужд език – писмено и говоримо,  компютърна грамотност, както и да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения.

Продължителността на стажа е четири работни седмици, в периода от 24.07.2017 г. до 18.08.2017 г. В периода на стажа студентите ще разработят проект по тема, определена съвместно с ръководителя на структурното звено, в което са разпределени. В края на периода те трябва да представят презентации по разработения проект.

Стажът е платен, с възможност за ползване на служебните автобуси, срещу закупена от стажанта карта.

Преди започване на стажа ще бъде организиран медицински преглед в Службата по трудова медицина на “АЕЦ Козлодуй”, съгласно изискванията за работа в среда с йонизиращи лъчения и обучение в управление “Персонал и учебно тренировъчен център” по “Въведение в АЕЦ”.
Документи за участие в стажантската програма се подават до 30 юни включително.

Пълна информация за програмата и условията за кандидатстване можете да прочетете тук.

Може да харесате още...