pixel

BASF е включена в DJSI World за 16-та поредна година

BASF отново беше включена в Световния индекс за устойчивост Dow Jones (DJSI World). Тази година компанията получи специално признание от аналитиците с постигането на устойчивост в областите Стратегия за климата и Продуктов стюардшип.

DJSI World е един от най-известните индекси за устойчивост. Той представлява 10 процента от 2500-те най-големи компании, включени в Световния индекс S&P Global Broad Market IndexSM, на база тяхната устойчивост.

Досега BASF е включвана в DJSI World в 16 последователни години. Избраните компании трябва да показват постоянни подобрения по отношение на устойчивостта и се оценяват от анализатори от инвестиционната група RobecoSAM.

Устойчивостта е неразделна част от стратегията на BASF „Ние създаваме химия за устойчиво бъдеще” и e основен двигател на растежа на компанията. Допълнителна информация е достъпна в Интернет, на адрес: http://www.basf.com/sustainability.

За BASF
В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Ние съчетаваме икономическия успех с опазването на околната среда и социалната отговорност. Екип от близо 112 000 служители в BASF Group работи в полза на успеха на нашите клиенти в почти всички области и почти всяка страна в света. Нашето портфолио е организирано в пет сегмента: „Химикали“, „Функционални продукти“, „Функционални материали и решения“, „Решения за селското стопанство“ и „Нефт и природен газ“. През 2015 г. BASF реализира продажби на стойност над 74 млрд. евро. Акциите на BASF се търгуват на борсите във Франкфурт (BAS), Лондон (BFA) и Цюрих (AN). Повече информация може да откриете в Интернет на www.basf.com

Може да харесате още...