pixel

Данфосс на XX Научна конференция на ЕМФ 2015

Конференцията се организира от Енергомашиностроителния факултет на Технически Университет – София и се провежда ежегодно в периода на „Дни на Науката“ на ТУ – София в гр. Созопол.

В изминалите години Конференцията се утвърди като традиционен, ежегоден научен форум за среща на български и чуждестранни специалисти и представители на бизнеса в областта на енергетиката, топлотехниката, хидро и пневмотехниката, енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, опазване на околната среда, текстилната и конфекционната техника.

Може да харесате още...