Държавите от Централна и Югоизточна Европа засилват енергийното сътрудничество

Вижте също...