pixel

Фотоволтаична система и термопомпа – отбор мечта

termopompa

Една ефективна термопомпа, която преобразува електричеството от собствените фотоволтаици в топлина, директно подобрява баланса на CO2 в къщата и спестява значително и незабавно разходите за енергия. Поради тази причина взаимодействието между фотоволтаичната система и термопомпата трябва да функционира оптимално.

Безспорно е, че термопомпените отоплителни системи могат да заменят изкопаемите горива. Правилно планирани, инсталирани и пуснати в експлоатация, термопомпите за нови и съществуващи сгради имат екологичен и икономически смисъл. Колкото повече се покачват цените на газа и нафтата, толкова по-целесъобразно е преминаването към този вид отопление за съществуващите сгради. Освен това термопомпата генерира повече от четири киловатчаса топлина от един киловатчас електроенергия през годината, докато съотношението при другите генератори на топлина може да бъде само около 1:1.

Собствениците на жилища, които комбинират фотоволтаична система с термопомпа, са по-малко зависими от доставчиците на енергия. Когато слънчевото греене е силно, термопомпата преобразува слънчевата енергия в топлинна, вместо да я подава към обществената мрежа, като по този начин облекчава мрежата и позволява генерирането на допълнителна енергия от вятъра. Тъй като в домакинството се спестяват парични средства, икономиите и опазването на климата вървят ръка за ръка.

Слънчевата електроенергия от собствен източник първо се съхранява в устройството за съхранение, ако има такова. Оттам тя постъпва към потребителите в домакинството, като например термопомпата, домакинските уреди или eлектромобилa. Едва когато не може да се консумира в домакинството, тя се подава към обществената мрежа.

Следователно, за да се постигне висока степен на покриване на потреблението на термопомпата със слънчева енергия, тя трябва да се експлоатира, доколкото е възможно, в периоди с излишък на слънчева електроенергия. В случай на затруднения (излишък на електроенергия) в електрическата мрежа, които често се появяват по едно и също време, термопомпата влиза в ролята на поглъщач на електроенергия.

fotovoltaik

В зависимост от настройката и режима на работа на термопомпата, зададените стойности за топла вода, отопление или охлаждане могат да бъдат увеличени по време на работа на фотоволтаика. По този начин собствено произведената електроенергия се консумира от термопомпата или се преобразува в топлинна енергия и се съхранява.

Както увеличаването на зададената стойност за режим на отопление, така и намаляването ѝ за режим на охлаждане може да удължи времето за работа на термопомпата. Този режим на работа е свързан с дълги цикли на включване на термопомпата, което допълнително повишава нейната ефективност. Ако производителността на фотоволтаичната система намалее или ако се достигне целевата температура в резервоара за гореща вода, термопомпата се изключва автоматично.

За да се постигне възможно най-висока ефективност при взаимодействието на фотоволтаичната система и компонентите на термопомпата, е необходим интерфейс, с който отделните компоненти да комуникират безпрепятствено помежду си.

Снимки: Wolf

Може да харесате още...