pixel

Hoval представи ефективни системни решения за сървърни центрове за данни

Една от най-интересните презентации в рамките на провелия се в София Building Innovation Forum беше тази, на която Hoval представи ефективни системни решения за сървърни центрове за данни (Data Centers). Кристиан Рихтер – сегмент мениджър за сървърни центрове за данни в Hoval AG, бе специален гост на форума. Той презентира високоефективните системни решения пред българската аудитория – архитекти, проектанти и инвеститори. Това е първата по рода си презентация и първото представяне на решенията в България.

Системата ServeCool представлява високоефективно, икономично и екологично чисто решение за охлаждане на сървърните центрове. В едно съоръжение са комбинирани три вида охлаждане – пасивно чрез пластинчати топлообменници, адиабатно чрез използване на чиста дъждовна вода, и активно чрез охладителни машини.

Поради високия коефициент на ефективност на пластинчатите топлообменници в по-голямата част от времето системата работи в най-икономичния режим – пасивно охлаждане чрез използване енергията на въздуха. Чрез него вътрешният микроклимат на сървърните машини е изцяло защитен от прах и влага, което е изключително важно за надеждната работа на сървърите. При необходимост от допълнителна мощност се включва адиабатното охлаждане чрез вода. В този случай се използва съхранената дъждовна вода, която е лесно достъпен и изключително чист природен ресурс за използване при адиабатно охлаждане.

Поради голямата ефективност на системата третата степен на охлаждане – активното механично охлаждане – ще се включва само в 10-15 % от времето. През останалите 85-90% системата работи в най-икономичния си режим.

Системата ServeCool е едно иновативно решение, с изключителна компактност (само 14 м2 за охладителна мощност от 140 kW), гъвкава модулна структура, която може да се надгражда при разширяване на сървърната база и бърза възвръщаемост на инвестицията поради изключително ниските режийни разходи при експлоатация.

Принцип и начин на действие

Основният принцип на системата е разделението на студени и топли зони. Това става чрез обособяване на студени и топли коридори. Сървърните машини са разположени в студения коридор, който е затворен с таван и врати и е изцяло изолиран от външната топла зона.

Студеният въздух се подава по пода (чрез декоративно подвигнат под), като самите вентилатори на сървърите изтеглят този студен въздух и го изхвърлят в зоната на топлия коридор. Оразмеряването на системата винагие съобразено с мощността на вентилаторите на съврърите, така че налягането в помещението да е балансирано.

Именно това разделение на температурите и голямата температурна разлика дава голямата ефективност на системата, която основно използва висококачествени пластинчати топлообменници, компактни но с голяма топлообменна площ.

Разбира се при всеки конкретен проект е възможно системата да бъде адаптирана съгласно конкретните архитектурни възможности и изисквания на инвеститора. Например, вместо декоративен под, може да се използва декоративен таван.

Системата е изключително компактна и в същото време гъвкава и ползволява да бъде надграждана на модулен принцип при бъдещо разширение на сървърния център.

Решението ServeCool е едно от най-добрите ефективни решения, което има няколко основни предимства:
– компактна система (само 14 м2 за 100 kW охладителна мощност)
– защитава сървърите от прах и влага, чрез използването на охлаждане с рекуперация през пластинчати топлообменници
– използва икономични ресурси за охлаждане – въздух (рекуперация) и вода (адиабатно охлаждане)
– през 90% от времето работи без да използва активно охлаждане
– има изключително ниски режийни разходи и разходи при експлоатация, което я прави бързо възвръщаема инвестиция
– може да бъде достъпвана през всеки браузер и да бъде управлявана на място или от разстояние

Ако желаете да направите консултация за Ваш проект, свържете се с нас.

Може да харесате още...