pixel

Климатични камери с вграден термопомпен модул

Климатични камери с вграден термопомпен модул

Климатични камери с вграден термопомпен модул на директно изпарение TANGRA AHU-DEX.

Микроклиматът в сградите е безспорно един от най-важните фактори за комфорта на обитателите им. В помещения с висока относителна влажност, като закрити плувни басейни и СПА комплекси, поддържането на подходяща температура и своевременното отвеждане на влагата са от голямо значение. Ролята на климатичните и вентилационни системи е да осигурят не само комфорт, но и в същото време да предотвратят кондензацията по вътрешните повърхности през зимния сезон, като по този начин се запазва строителната конструкция и обзавеждането за по-дълъг период от време.

Традиционно, системите за вентилация и климатизация на закрити басейни изискват повече енергия. Топлообменникът на директно изпарение прави съоръженията компактни и в същото време независими от допълнителен енергоизточкник.

Фирма ТАНГРА има богат опит в проектирането на климатични и вентилационни системи. Разполага със собствена производствена база, специализирана лаборатория, проектантско-конструктурско бюро и добре обучени специалисти в областта на разработване, проектиране, производство и монтаж на климатични и вентилационни съоръжения.

Камерите TANGRA AHU-DEX са предназначени за работа в чиста и взривобезопасна среда. Намират приложение във вентилационни и климатични инсталации за търговски и бизнес сгради, закрити спортни плувни басейни, термални и минерални бани, частни закрити басейни, спа комплекси и санаториуми.

Камерите се изработват на модулен принцип, което позволява лесното им сглобяване, монтаж и демонтаж.
Продуктовата гама обхваща четири типоразмера от 2500 до 12000 м3/ч, при свободен напор до 500Pa.

Предимства
– Високоефективно двустепенно възстановяване на отпадната топлина на отработения въздух.
– Възможност за избор на два вида топлообменни апарати с ефективност от 35% до 65%.
– Термопомпен модул с променлив капацитет на компресора от 10% до 100% – Copeland Scroll Digital.
– Ефективност по-висока от 90%.
– IE2 и IE3 вентилатори с ЕС двигатели и честотно управление за ниска консумация на енергия.
– All in 1 – Компактно и лесно за транспорт и монтаж съоръжение, като всичките модули се присъединяват посредством бързи връзки.
– Лесно и прецизно управление, чрез програмируем контролер.

За повече информация тук.

Може да харесате още...