pixel

Независимост от пазара на електроенергия с комбинация от термопомпа и когенератор

Senertec

Senertec обявява първата си хибридна система HyPer Dachs, състояща се от термопомпа и комбинирано производство на топлина и електроенергия. Това означава, че термопомпената технология вече може да се използва и в търговски предприятия и жилищни сгради с достъпни експлоатационни разходи.

Hyper Dachs е решение за търговски предприятия и по-стари жилищни сгради: комбинация от изпитан мини когенератор с термопомпа. Особеното при това е, че Dachs произвежда сама задвижващата енергия за термопомпата.

Независимост от електричеството и външната температура

Dachs е отоплителна система, генерираща електроенергия: газов двигател задвижва генератор, който произвежда електроенергия, а получената отпадна топлина се извлича като енергия за отопление. Hyper Dachs използва електроенергията за задвижване на термопомпата, интегрирана в системата. По този начин Dachs и термопомпата осигуряват съвместно необходимата топлинна енергия, без да е необходимо огромно количество електроенергия от мрежата.

Senertec

Инсталираната термопомпа може да работи с модулиране в диапазон на производителност от 13 до 100% и се адаптира към съответната потребност от топлина. Това е термопомпа въздух-вода, която използва околния въздух като екологичен източник на топлина и ще се предлага с мощности от 20, 30, 40 и 50 kW.

Когато температурите са ниски, а цената на електроенергията – висока, Dachs поема контрола. В същото време тя осигурява независимост от пазара на електроенергия.

Снимки: Senertec

Може да харесате още...