pixel

Нов клас инверторни водоохлаждащи агрегати с винтов компресор на Daikin

Новият клас EWAD-TZ инверторни водоохлаждащи агрегати с винтов компресор на Daikin предлага върхова за класа си енергийна ефективност (EER до 3,1; ESEER до 5,1 тествано до EN14511). В сравнение с традиционните водоохлаждащи агрегати, може да намали текущите разходи до 20%, благодарение на модерната технология на инверторeн водоохлаждащ агрегат с винтов компресор.

Инверторният водоохлаждащ агрегат с винтов компресор на Daikin предлага прецизен контрол върху охлаждането и управлението на климата за широк диапазон индустриални и търговски приложения – на практика там, където има големи вариации в натоварването, където ефективността при работа с частичен товар е от голямо значение. Агрегатите са подходящи както за нови проекти, така и при преоборудване.

С новият инверторен винтов компресор Daikin отново е едни гърди напред
Традиционните инверторни водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане имат компресори, неоптимизирани за високи обороти. Тези водоохлаждащи агрегати изискват и употребата на скъпи екранирани кабели с цел намаляване на смущенията, както и големи ел. табла, където се намират инверторите, като самите табла се охлаждат с вентилатори. За разлика от тях новите инверторни винтови компресори на Daikin са оптимизирани за високи обороти и висок дебит на хладилния агент, и предлагат плавен контрол на мощността. Чрез широки нагнетателни и смукателни връзки на компресора се избягват спадове в налягането на хладилния агент. Тъй като охлажданият с хладилен агент инвертор е част от тялото на компресора се постига по-добра компактност. В действителност той не е по-голям от не-инверторния агрегат.

Инверторният винтов компресор използва R-134a за хладилен агент. Агрегатите с един компресор са с капацитет на охлаждане между 200kW и 350kW, а тези с два компресора от категорията EWAD-TZ достигат до 700kW. Новите водоохлаждащи агрегати използват стандартно окабеляване и имат компактно ел. табло без нужда от охлаждане (защото инвертора е част от компресора).

Може да харесате още...