pixel

Осветителна система имитира естествените слънчеви лъчи

Осветителна система имитира естествените слънчеви лъчи, като по този начин създава усещането, че стаята е огряна от истинското слънце директно през порозореца. Дали това е екология или напротив – преценете сами.

Базирана на светодиодна технология, системата COELUX симулира разпръскването и предаването на естествена светлина в затворено помещение, като пресъздава физичните и оптичните ефекти на слънчевата светлина, преминаваща през атмосферата. Това би трябвало да оказва положителен ефект върху хората, като увеличава чувството за комфорт в затворена и подземна среда.

Чрез обединяване на най-новите енергоспестяващи LED-технологии със сложна оптична конструкция, основана на нанотехнологии, се получава високотехнологична „прозоречна“ система, която пресъздава чувството за слънчево небе над главите на хората.

„С COELUX можете да се радвате на слънчевото небе винаги и навсякъде” – казяа проф. Пауло Ди Трапани, координатор на проекта и физик в Университета на Инсубрия в Комо, Италия, чиито изследвания през последните десет години са водени от желанието да бъде пресъздадена естествената светлина. „Положителните въздействия на COELUX са трудни за описване, както е трудно да опишем мириса на един парфюм или оттенъка на тропическото слънце. Те са резултат от усещането за безкрайно пространство, което се създава чрез тази технология. Имаме данни, събрани в процеса на работата, които сочат, че дори на хора с клаустрофобия им е спокойно и добре, когато им свети COELUX, макар че са престояли определено време в стая без прозорци.” Технологията е собственост на CoeLux Srl – дъщерната организация на Университета в Инсубрия.

За болници и не само

Технологията е от полза за всички, които се чувстват лишени от слънчева светлина. Тя е предназначена по начало за индустрията на здравеопазването – болничните помещения традиционно се осветяват с евтини луминисцентни тела, които дразнят очите и действат потискащо. Технологията обаче може да бъде приложена и в най-различни среди като жилища под наем, хотелиерство, музейно дело, летища, подземен транспорт, балнеолечение, спортни центрове, кина, офиси и заводи.

Хората, живеещи или работещи в подземни пространства, защото не достига площ, или защото така се справят с екстремния климат – примерно в Канада или в Обединените Арабски емирства, биха се зарадвали много на усещането за слънчев прозорец до бюрото си. Същото важи и за хора от страни, далечни от Екватора и близо до Арктика и Антарктика, до които естествената светлина не достига през дълги периоди всяка година.

Как работи?

COELUX съчетава три основни елемента:

– Съвременни LED-технологии за възпроизвеждане на светлинния спектър;

– Оптична конструкция, създаваща усещане да дистанция между „човека”, „слънцето” и „небето”;

– Наноструктурирани материали в слой от няколко милиметра, които пресъздават атмосферното разсейване на светлината

Тези елементи са съчетани във високотехнологична прозоречна система, предлагаща широка гама от възможности за вътрешно-архитектурен дизайн. Има три светлинни режима: „северно-европейски”, „средиземноморски” и „тропически”.

Европейско финансиране

Изследователският проект COELUX е получил 2,5 милиона евро от ЕС по Седма рамкова програма. Проф. Ди Трапани твърди: „Европейското финансиране ни позволи да инвестираме в изследователска и развойна дейност и да покрием демонстрационните разходи. Тази помощ беше безценна при убеждаването на други инвеститори да се включат и да ни подкрепят. Ние призоваваме други научни звена да се обръщат към ЕС, защото това разкрива нови възможности.”

На пазара до края на 2014

Технологията COELUX ще бъде готова да излезе на пазара към края на 2014 г. Тя ще бъде важна бизнес възможност за партньорите на проекта и мрежата европейски предприятия, въвлечени в нейното производство, демонстрация и внедряване. Световният светлинен пазар се оценява на около 58 милиарда евро – и тази революционна иновация е на добра позиция да вземе част от пазара, като засили конкурентоспособността на Европа и създаде работни места, с което още повече ще подобри благосъстоянието на европейските граждани.

Може да харесате още...