pixel

Полага ли българинът усилия за опазване на околната среда?

Все повече хора обръщат гръб на замърсяващите найлонови торбички. Това показва сравнението на данните от две изследвания на „Екзакта“, направени в началото и в края на 2016 г. по поръчка на Министерството на околната среда и водите за замерване на резултатите от провежданите политики, съобщиха от пресцентъра на Министерството.

През март 36,4 на сто от запитаните казват, че се въздържат от употребата на найлонови торбички. В края на ноември делът им се увеличава на 44,9 на сто.

С 4 на сто (до 43 на сто) е нараснал броят на хората, които събират отпадъците си разделно, а с 3,2 на сто (до 41,9 на сто) на тези, които при изхвърляне на пластмасова бутилка я смачкват. Това показва, че постепенно се променя отношението към отпадъците – на тях започва да се гледа като на ресурс.

Все повече българи полагат грижи и за чистотата на въздуха във всекидневието си. През март 25,3 на сто от анкетираните отговарят, че използват сухи дърва за огрев вместо мокри. За сравнение през ноември процентът им се увеличава на 28,9. Известно е, че добре изсъхналата дървесина отделя по-малко прах в атмосферата, отколкото наскоро отсечената. Макар и бавно, нарастват и българите (с 1,8 на сто), които използват целенасочено градския транспорт вместо личния си автомобил.

Запитаните осъзнават, че основна причина за замърсените територии в страната са хората поради липса на екологични традиции и култура. На тази позиция са 60,6 процента. Любопитни са и отговорите на въпрос: „Кое от направеното по Оперативна програма „Околна среда“ е допринесло в най-голяма степен за чистотата на околната среда и опазването на природата?“, посочват от Министерството. Според най-голяма част от анкетираните това се дължи на новите 51 пречиствателни станции. Хората са все по-информирани за инвестициите, които се грижат за здравето им и повишават качеството им на живот. През март 2016 г. едва 6,5 на сто от българите са знаели, че МОСВ инвестира в строителство на пречиствателни станции. В края на годината този процент е чувствително увеличен – на 35,9 на сто. За проектите за подмяна на 2600 км ВиК мрежа през пролетта са чували едва 3,4 на сто, а сега – 25,5 на сто. С депата за отпадъци картината е сходна – през март за строителството им са знаели едва 1,9 на сто от хората. Сега процентът е 16,6.

През март 62 на сто от българите са отговорили с „Не знам“ на въпроса „Какво прави МОСВ за подобряване на екологичната обстановка“. Докато през ноември този процент е паднал два пъти и половина – на 26,1 на сто, допълват от Министерството. Расте и доверието към министерството – два пъти е увеличен процентът на хората, които се доверяват на МОСВ за опазване на околната среда.

dariknews.bg

Може да харесате още...