pixel

Проект „По-добри и безопасни условия на труд в РУВЕКС АД”

Проект „По-добри и безопасни условия на труд в РУВЕКС АД”

Рувекс АД има удоволствието да обяви, че е сред одобрените бенефициенти по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. Проектът „По-добри и безопасни условия на труд в Рувекс АД“ се финансира от ЕСФ на Европейския съюз.

В рамките на проекта, чието изпълнение започва през м. юли 2017 г., ще бъдат въведени нови организационни практики, модели исистеми, които ще допринесат за подобряване на управлението на човешките ресурси и за оптимизация на работните процеси. Ще бъдат осигурени допълнителни предпазни средства за служителите и обучение относно специфичните рискове за безопасността и здраве. Една от целите е да се предоставят условия за повишаване на физическата активност, намаляване на обездвижването и осигуряване на условия за здравословно хранене за работещите в офиса служители. Ще бъде отделено специално внимание върху негативните последствия от стреса на работното място и методите за неговото преодоляване.

Този проект надгражда постигнатите резултати от приключения през 2014 г. проект „Подобряване на условията на труд на работното място на заетите в „Рувекс“ АД“ и е част от стремежа на фирмата да осигури средства и процедури за работа, съответстващи на съвременните тенденции и стандарти на пазара на труда.

Може да харесате още...