pixel

Съвместни проекти за над 15,6 млн. евро по програмата България-Турция

Община Хасково

Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 разполага с бюджет от над 15,6 млн. евро, които могат да бъдат инвестирани в 29 български общини от областите Хасково, Ямбол и Бургас и 17 турски провинции от Одрин и Къркларели. Получени са 130 проекто-предложения от кандидатстващите за участие в програмата, които за пръв път бяха подавани изцяло по електронен път. Предстои тяхното разглеждане и оценяване. Подадените предложения ще преминат през два етапа на оценяване – административна оценка и оценка на качеството.

В зависимост от одобрените кандидатури и стойността им, финансовият ресурс от програмата ще бъде вложен в мерки за предотвратяване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район; подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси, както и към повишаване на туристическата привлекателност и потенциала за трансграничен туризъм, и увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм.

Може да харесате още...