pixel

Гърция открива търг за 200-MW трансгранична енергия от възобновяеми източници

Recom

Гръцкият регулаторен орган за отпадъците, енергията и водата (RAAEY) откри търг за изграждането на 200 MW електроцентрали за възобновяеми източници, които ще продават продукцията си на гръцкия пазар „ден напред“.

Конкурсите ще предлагат оперативна подкрепа за вятърни и слънчеви фотоволтаични (PV) паркове, разположени в България и Италия, показват тръжните документи. Трансграничният конкурс се улеснява от закон за насърчаване на развитието на енергийни проекти в Европейското икономическо пространство. Търгът ще бъде отворен за соларни проекти с капацитет над 1 MW и вятърни схеми с мощност над 6 MW. Офертната цена за соларни фотоволтаични проекти е ограничена до 54 EUR за MWh, докато максималната цена за предложения в сегмента на вятърната енергия е определена на 63 EUR/MWh. Всички участващи проекти трябва да имат разрешителни за свързване към мрежата.

Потенциалните участници ще могат да подават офертите си до 11 март 2024 г., като офертите ще бъдат оценени между 12 март и 17 април. Списъкът на победителите трябва да бъде обявен на 25 април. Одобрените кандидати ще могат да продават на дневна база  продукцията на своите централи на гръцкия пазар  за „ден напред“, чрез физическа доставка.

Сроковете за въвеждане на мощността са 36 месеца за вятърни паркове и 30 месеца за соларни.

Снимка:

Може да харесате още...