pixel

София ще хвърля разделно и хранителния отпадък

Столичната община променя наредбата за управление на отпадъците, за да започне да рециклира повече. Остатъците от храна ще се хвърлят в специални кафяви кофи.

Наредбата е качена за обществено обсъждане и предстои в следващите седмици да се гледа от Столичния общински съвет, съобщава „Сега„.

Мотиви за измененията са промени в Закона за управление на отпадъците, които задължават кметовете да разширят системите си за разделно събиране.

Освен разделно събиране на масовите отпадъци общините вече са длъжни да събират разделно и материали от различни опаковки – картон и хартия, метали, пластмаси и стъкло.

Според мотивите до 1 януари догодина общината трябва да рециклира най-малко 25% от теглото на боклука. През 2017 г. – най-малко 40%, а година по-късно – 50 на сто от теглото на боклука.

Една от основните промени е въвеждането на система за разделно събиране на хранителните отпадъци.

Според наредбата тя ще важи за всички обществени площи, детски градини, ресторанти и други обекти на територията на града, а със заповед на кмета ще може да обхване и домакинствата.

Остатъците от храна ще се хвърлят в специални кафяви кофи. Хората пък, които генерират отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло, трябва да изхвърлят отпадъците във възможно най-малък обем, като ги почистват от хранителни или други остатъци.

Наредбата задължава още кметът на града да определи места, на които да се съхраняват излезли от употреба коли. Собствениците на такива коли са длъжни да ги държат на частни терени. Районните кметове пък ще правят комисии, които с представители на столичния инспекторат и МВР ще установяват собствеността на терена. Ако се установи, че колата не се ползва и е на общински терен, ще се залепва стикер предписание. С него започва да тече тримесечен срок за преместване на колата. Ако това не се случи, тя ще се маха принудително за сметка на собственика.

Хората, които не предадат излязла от употреба кола, както и тези, които хвърлят отпадъци на неразрешено място, в неправилен контейнер или ги смесят с други материали, се наказват с глоба от 300 до 1000 лв. Глобата ще се налага и ако се хвърлят битови отпадъци в съдове за разделно събиране.

Според сега действащата наредба глобата е в размер от 150 до 500 лв. Сега се въвежда и глоба за маловажни нарушения. Например за хвърлен фас на тротоара или отпадък в грешен контейнер глобата ще е от 10 до 50 лв., а при повторно нарушение – от 600 до 2000 лв. Сега нейният размер е фиксиран – 50 лв.

Може да харесате още...