Старите петролни платформи в Северно море може да се използват за съхранение на енергия от вятъра

Вижте също...