Uponor завърши придобиването на всички акции в Capricorn S.A.

Capricorn е полски производител на компоненти за отоплителни и санитарни инсталации. През 2020 г. нетните му продажби са близо 25 милиона евро и за него работят приблизително 400 души в Świebodzice, в Югозападна Полша. След приключването на придобиването, Capricorn ще бъде интегриран в подразделението Building Solutions...