pixel

Темпът на спад на износа на електроенергия остава без промяна

Темпът на спад на износа на електроенергия остава почти без промяна, въпреки застудяването на времето, показват последните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

От януари до 13 ноември експортът на електрическа енергия е намалял с 39,31% в сравнение със същия период на миналата година. Годишният спад, който беше отчетен към края на октомври беше 39,42 на сто. Забавяне в темпа на намаление на износа се отчита спрямо началото на октомври, когато той беше от порядъка на 42 на сто.

От началото на годината до 13 ноември ЕСО е отчел износ на 5,544 млн. MWh.  Производството на електроенергия в страната за същия период е 37,183 млн. MWh, като то намалява с малко под 10 на сто. Генерацията само на базовите централи – АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ-овете към 13 ноември е 30,588 млн. MWh, като на годишна база спада със 7,44%.

Освен на базовите намалява производството и на вятърните централи – с 9 и 12 на сто, съответно присъединени към разпределителната и преносната мрежа. С малко под 1% нараства генерацията на фотоволтаичните централи. Сериозен ръст има при биомасата от 10,45% за присъединените към преносната мрежа, до 53% – за тези към разпределителната мрежа. Тези проценти се дължат в голямата си степен на новоприсъединени централи.

Потреблението на електрическа енергия от началото на годината е 31,639 млн. MWh, като също спада – с 1,65 на сто на годишна база. В началото на октомври този процент се движеше около 2 на сто.

publics.bg

Може да харесате още...