pixel

VII издание на международната специализирана изложба ВОДА СОФИЯ

VII издание на международната специализирана изложба ВОДА СОФИЯ

Иновативни топ технологии в тунелните системи и съоръжения ще представи 7-ото издание на международната специализирана изложба ВОДА СОФИЯ (29 – 31 май 2013 г.) в изложбения център на столицата

Немската фирма Herrenknecht – световен лидер в областта на доставките на механизираните тунелни системи ще представи на изложбата пробивни машини за всякакви условия –  транспортни тунели и изкопи за полагане на тръби и кабели с диаметри в широк диапазон – от 0,10 до 19 метра. Продуктовата гама на фирмата е разнообразна и улеснява използването на машинния парк за извършването на дейности, съобразени със специфичните изисквания на конкретните проекти.
Herrenknecht е изпълнител на някои от най-грандиозните проекти, правени някога в прокопаването на тунели за централен водопровод и канализация, като: тунелът, пресичащ река Йелоу – Китай, водния тунел на река Яндзъ – Китай,  проекта Велигонга – Индия, Виналопо Уотър – Испания и мн. др.

Сред изложителите е и Duktus Tiroler Rohrsysteme, утвърден производител на метални тръби и фитинги за водоснабдяване и канализация. Компанията прилага система за безизкопна технология за ремонт, реконструкция и модернизация на канализационни системи и пречиствателни станции. Технологията гарантира бързото възстановяване на функционалността на ремонтирания обект, без да се спира движението по трасето.

Датската компания GRUNDFOS, чрез дъщерната си фирма GRUNDFOS България ЕООД, ще представи на ВОДА СОФИЯ разработена програма и апаратура, анализираща енергийната ефективност на съществуващите енергоемки помпени агрегати и замяната им с нови енергоспестяващи съоръжения.
Чрез енергийното обследване се получава точното състояние на потребление на енергия на помпеното съоръжение и количествено определяне на възможностите за икономии на енергия.

5-ата международна конференция БУЛАКВА, организирана от Българската асоциация по водите (БАВ), ще се проведе паралелно с изложението. Темата на конференцията е „Инвестиционни приоритети в българския воден сектор“ с  акцент върху стратегията за управление и развитие на бранша в България. Ще бъдат обсъждани регионални генерални планове и параметри на предстоящи проекти от Оперативна програма „Околна среда 2014–2020”.
В дните на ВОДА СОФИЯ ще се проведе и 42-ата международна специализирана изложба БУЛКОНТРОЛА за контролно-измервателна апаратура.

Актуална информация за събитията следете на сайта на изложбения комплекс

Може да харесате още...