pixel

Daikin представи intelligent Touch Manager

Daikin представи intelligent Touch Manager

Новият intelligent Touch Manager на Daikin предлага пълният пакет за енергийно ефективен контрол на климата. Новият intelligent Touch Manager на Daikin е малка система за управление на сгради, която представлява значителна стъпка напред в интелигентното енергийно управление, енергийната ефективност и контрол на климата.

Удобство за потребителя
Сензорният екран на iTM предоставя лесен и интуитивен интерфейс, който позволява както на нови, така и на опитни потребители да експлоатират и наблюдават енергийната система на управление на сградата. Достъпен на английски, френски, немски, италиански, испански, холандски и португалски език. Потребителите могат да прегледат своята система чрез опростено меню или чрез интерактивен план на етажа. И двете опции позволяват контрол и наблюдение на едно или повече климатични тела, както и други сградни инсталации, включително осветление, вентилатори, помпи и сензори. Потребителите могат също да видят пълната история на системата, за да им помогне да оптимизират настройки и експлоатационни параметри, да увеличат максимално икономията на енергия, подобрят комфорта и позволят превантивна поддръжка.

Всяка от системните функции е пряко достъпна през интернет, позволявайки на потребителите да контролират една или няколко жилищни системи дистанционно, използвайки същото визуално оформление като iTM.

Интелигентно енергийно управление
iTM позволява на потребителите да настройват програмата на системата седмично, месечно и на годишна база. Те могат да вземат предвид почивки и сезонни изменения в потреблението през цялата година, като се гарантира че системата се експлоатира по енергийно най-ефективен начин.

Като част от непрекъснатия стремеж на Daikin за оптимизиране на енергийната ефективност във всички свои продукти и системи, iTM е оборудван с енергиен навигатор, който следи потреблението на енергия. iTM осигурява дневни и месечни данни и прогнози за потребление на енергия, така че работата може да бъде наблюдавана в сравнение с поставени цели или предишни години.

Управителят на сградата може да установи кое оборудване не работи най-ефективно и да настрои как да работи системата (например, изключване на климатичната инсталация във незаети стаи или в определени часове на деня). Така се постига по-рационално енергийно управление и по-ефективен контрол на климата.

Тъй като iTM позволява да се пресметне разходът на енергия стая по стая, в сгради с множество наематели могат да се издават индивидуални сметки.

Гъвкав подход към сградното управление
Модулният дизайн на iTM го прави идеален за малки и големи приложения. Един индивидуален iTM може да управлява до 512 групи от вътрешни тела. Докато при използване на iTM интегратор до пет iTMs могат да бъдат свързани, за да управляват до 2560 групи от вътрешни тела.
Уникалното за iTM е способността му да контролира осветление, помпи и други системи в малка система за сградно управление с помощта на WAGOI/O modbus интерфейс. WAGOI/O позволява почти неограничен брой различни елементи от оборудването (климатици, осветление, аларми и т. н.), да бъдат свързани към iTM чрез Modbus интерфейс. Това означава, че системата за управление на сградата може да бъде мащабирана да отговаря на нуждите на сградата и нейните обитатели.

Синхронизиране, което позволява да спестите още повече енергия
Синхронизирането с друго оборудване, спестява енергия и повишава комфорта. Например, iTM може да направи координация между климатик, система за управление с карта за достъп и сензори за заетост за откриване на статус заета стая. Така климатикът може да се регулира автоматично или климатикът да изключва в свободните стаи. Системата може да бъде свързана с противопожарни аларми, така че да може да извърши аварийно спиране на климатични и вентилационни инсталации.

Лесно обслужване и екплоатация
iTM има множество нови функции, за да помогне на инженерите при обслужване и експлоатация на оборудването.

Нещо уникално – iTM позволява двугодишни проверки на хладилен агент, (които са необходими за спазването на правилата за парникови газове), да се извършват от разстояние, без да е необходимо инженер да посети мястото, и без да се безпокоят обитателите.
Отстраняването на неизправности също е опростено, тъй като на iTM дисплея се показва информация за поддръжка на комплекса, включително и данни за контакт на изпълнителя. Той също така може да изпрати предупредителен имейл, за докладване на неизправности, което позволява незабавно да се предприемат действия. ITM може да се свързва към собствената система на Daikin – AirConditioning System Network Service, ако е необходимо.
Пускането в експлоатация е също по-бързо, използвайки експлоатационния инструмент, който позволява да се настрои цялата система посредством iTM. Междувременно инженерите могат да персонализират настройките дистанционно и при посещение да ги въведат на място.

Може да харесате още...