pixel

ЕК ни дава два месеца за прилагане на правилата за енергийна ефективност

Европейската комисия поиска от единадесет държави членки (Белгия, България, Кипър, Чешката република, Испания, Финландия, Унгария, Литва, Люксембург, Полша и Португалия) да осигурят цялостно транспониране на Директивата за енергийната ефективност.

Съгласно тази директива държавите от ЕС трябва да реализират икономии на енергия от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Те трябва да направят това чрез използване на схеми за задължения за енергийна ефективност и/или други целенасочени политически мерки за насърчаване на енергийната ефективност в домакинствата, промишлеността, сградите и транспорта, съобщиха от ЕК.

Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното право до 5 юни 2014 г.

Комисията изпрати мотивирани становища до Белгия, Кипър, Чешката република, Испания, Финландия, Литва, Люксембург и Полша.

Комисията също така установи неточности при транспонирането в националното законодателство в България, Унгария и Португалия, които са разгледани в изпратените вчера допълнителни мотивирани становища.

Допълнително мотивирано становище за Унгария замества решението на Комисията да сезира Съда на ЕС. Комисията продължава да следи изпълнението на Директивата и в бъдеще ще разгледа всички евентуални проблеми.

Държавите членки разполагат с два месеца, за да изпълнят своите задължения, след което Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях и да поиска налагането на финансови санкции.

dariknews.bg

Може да харесате още...