pixel

Енергоефективни охладители за устойчиви центрове за данни

 Kelvion

Центърът за данни във Франкфурт се поддържа от 20 енергийно ефективни охладители от Kelvion и фотоволтаична система, а отпадната топлина от центъра за данни се използва от други сгради в района.

За устойчивото охлаждане на центъра за данни Mainova Webhouse избра решение, което използва разсейване на топлината и е инсталирано на покрива. За разлика от индустриалния стандарт за използване на вода/гликол като антикорозионна защита, системата за охладители на изцяло водна основа значително намалява разходите за енергия. Тъй като охладителят се експлоатира във Франкфурт, защитните мерки срещу повреди от замръзване са от съществено значение.

Сухите охладители на Kelvion отговарят на всички изисквания за устойчивост и надеждност и също така са оборудвани със система за защита от замръзване. Заедно с екипа за научноизследователска и развойна дейност на Kelvion производственият екип разработи индивидуално решение за топлообмен за Mainova Webhouse. След успешни тестове бяха доставени 20 единици, всяка с дължина 10 метра и с 16 вентилатора.

Новият център за данни се състои от две сгради, обхваща площ от 10 500 квадратни метра и има общо ИТ натоварване от 30 MW.

Снимка: Kelvion

Може да харесате още...