Комплексно иноваторско решение на Daikin

Комплексно иноваторско решение на Daikin

При разработването на VRV IV, Европейският център за развитие на Daikin предоставя цялостно решение за различните географски и климатични условия в Европа, и същевременно определя стандарт за комфорт при охлаждане и отопление. Черешката на тортата: VRV конфигураторът, който позволява опростена конфигурация и въвеждане в експлоатация. Продуктовите разработчици, инженерите Дейвид Стиин и Кевин Ампе от Европейския център за развитие на Daikin и Алейн Де Лил ментор отдел „Поддръжка“, коментират VRV IV.

В: Какво прави системата VRV IV на Daikin така революционна по отношение на енергийната ефективност?
О: Дейвид Стиин: „Повишаването на екологичното съзнание в комбинация със законодателството 20/20/20 ни вдъхнови да мислим по-нестандартно, с цел повишаване на енергийната ефективност на VRV. Един от методите, които се използват във VRV IV е променлива температура на хладилния агент. Системата автоматично регулира температурата на хладилния агент в съответствие с температурата на въздуха, за да се постигне най-висока ефективност и оптимален комфорт. Всичко това е възможно благодарение на нашата инверторна система, която гарантира оптимална сезонна ефективност, в рамките ESEER на 7,53.“


Вижте също...