pixel

Лесна стъпка към голямо спестяване на енергия вкъщи

Нов доклад показва, че около 70 милиона европейски домакинства могат значително да намалят разходите си за енергия чрез модернизиране на отоплителните си системи с термостатични радиаторни вентили.

За отопление отиват между 48 и 69% от общото потребление на енергия в 24 от 28-те страни от ЕС. Според новите данни от Европейската асоциация за автоматизация на сградния контрол, използването на енергия може да бъде значително намалено, ако собствениците на жилища заменят ръчните радиаторни вентили с термостатични, които автоматично настройват отоплението на предварително зададено ниво. Проучването на асоциацията EU.bac изчислява, че около 500 милиона неконтролирани вентили, монтирани на радиатори в домовете в ЕС, губят енергия и пари всяка година.

Термостатичният радиаторен вентил може да се настрои така, че да затопли помещението до желаната температура ефективно и без компромис с комфорта. След като стайната температура достигне зададената настройка, клапанът изключва радиатора. Когато температурата в помещението отново падне, термостатичният вентил отново включва радиатора. Това е технология, доказала своята стойност от десетилетия.

Отчитайки пълните разходи за монтаж, включително работата, проучването показва, че средната възвращаемост на разхода за термостатичните радиаторни вентили е само две години. Времето за изплащане, сравнено със средната продължителност на живот на висококачествен термостатичен радиаторен вентил, което е минимум 20 години, показва, че потенциалните икономии след инсталирането са огромни.

Може да харесате още...