pixel

МС прекратява конкурса за търсене и проучване на нефт и газ в блок „Терес“

На редовното си заседание днес Министерският съвет ще прекрати конкурса за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства в площ „Блок 1-22 Терес”. Точката е залегнала в дневния ред на заседанието.

Кокурсът беше обявен през 2014 г. Той се прекратява, защото никоя от шесте компаниите, които закупиха тръжна документация, не подадоха оферти.

Това е второто прекратяване на процедурата. Първото беше през 2013 г., отново поради същата причина.

publics.bg

Може да харесате още...