pixel

Разработване на котел за газификация на биомаса с минимизирани емисии

A.P. Bioenergietechnik GmbH

В рамките на съвместен проект ще бъде разработен котел за газификация на биомаса с автоматично захранване и мощност 50 kW.

Принципно газификацията е процес на термохимична преработка на въглеродосъдържащи горива като биомаса, торф и въглища, в резултат от който се получава горим газ. Процесът протича при температури от порядъка на 800 – 1300 Сº. Полученият горим газ може да се използва като газообразно гориво за захранване на котли, газови турбини, двигатели с вътрешно горене и други.

A.P. Bioenergietechnik GmbH

Чрез комбинирането на две иновации – патентован процес от Института за околна среда, безопасност и енергийни технологии на Фраунхофер (Umsicht) и композитна решетка на IKN – се създава надеждна горивна система, чиито замърсители като въглероден оксид, органични газови компоненти, азотни оксиди и фини прахови частици са значително по-ниски от тези на пещите за биомаса, предлагани понастоящем на пазара. Екипът на проекта иска да постигне това чрез екстремно зониране на инсталацията и оптимално проектиране на условията на процеса и реакцията. Благодарение на гъвкавостта по отношение на температурната стабилност, пропускливостта и геометричния дизайн композитните решетки на IKN са идеални за разработването на котела за газификация, който се тества за първи път в рамките на проекта. Консорциумът на Fraunhofer Umsicht, IKN GmbH и A.P. Bioenergietechnik GmbH внася в проекта експертни познания от науката и индустрията, както и практически опит, и използва иновации в областта на технологичното инженерство и материалите.

Снимки: A.P. Bioenergietechnik GmbH

Може да харесате още...