Рекорден ръст на фотоволтаиците в Унгария през 2018

Унгарският пазар на слънчева енергия е на път да регистрира рекорден растеж през тази година, като се очаква да влезе в експлоатация нов капацитет до 400 MW. Ръстът през тази година ще бъде основно задвижван от големи проекти за слънчева енергия, разработени по схемата FIT (KÁT), която изтече в средата на 2016 г. Като цяло тези проекти се очаква да допринесат между 200 MW и 300 MW капацитет, докато малките проекти под 50 kW ще осигурят около 100 MW.

Кумулативният инсталиран фотоволтаичен капацитет на страната възлиза на около 310 MW към края на декември 2017 г. Това означава, че ако прогнозните обеми на растеж се потвърдят от официалната статистика, общата инсталирана фотоволтаична мощност в страната може да надхвърли 700 MW или дори да достигне 800 MW до края на тази година.

След като схемата KÁT FIT изтече през 2016 г., сроковете, в които могат да бъдат разработени проектите, бяха удължени до 2020 г. на няколко етапа. Има огромен брой проекти, одобрени по схемата – през април 2017 г. общият им капацитет е около 2 GW, и постепенно се реализира. Очаква се обаче само 40% до 70% от тези проекти действително да бъдат осъществени преди изтичането на новите срокове. Един от основните проблеми е липсата на квалифицирани монтажници, които да могат да изпълнят одобрените проекти в такъв кратък период от време.

Унгарското правителство предостави едногодишен гратисен период за всички фотоволтаични проекти, одобрени по схемата FIT в края на 2017 г.


Вижте също...