pixel

Строителството на завода за боклук на София е почти завършено

Строителството на петте основни сгради на Завода за механично – биологично третиране на отпадъците е почти готово, съобщават от Столичната община.

Монтирано е 95 процента от оборудването. Изградени са трафопостовете в сградите и са поставени таблата на цялото оборудване. Извършени са всички единични изпитания на съоръженията и предстоят топлите проби.

Направени са подземните комуникации и 70 процента от дейностите по ландшафта, полагат се настилки. Утре започва асфалтирането на пътните връзки в обекта, като до средата на август се очаква изграждането им да приключи.

Заводът за механично-биологично третиране на отпадъци, с производство на RDF – гориво на площадка “Садината” се изпълнява по проекта “Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община”, финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013г.”

БТА

Може да харесате още...