pixel

Етикети: биогаз

Biogas Plant

Завод за биогаз от оборски тор в Нидерландия

Тази напълно автономна инсталация за биогаз на Biogas Marrum е проектирана и конструирана от нейния собственик HoSt. Заводът в Марум в Северна Холандия преработва годишно 36 000 тона оборски тор и произвежда годишно 2,2 милиона Nm³ биометан с качество на природен газ. Биометанът се подава в...

Горелките за биогаз на Riello – важен етап в постигането на екологична устойчивост

В продължение на много години Riello участва в предлагането на решения за изгаряне на биогаз, като активно подкрепя разпространението на този възобновяем енергиен източник. Специфичните модели горелки Riello са подходящи за изгаряне на биогаз от един източник или за изгаряне на горива от двоен източник, биогаз...

BayWa r.e.

BayWa r.e. продава платформа за биогаз

Германската компания за възобновяеми енергийни източници BayWa r.e. AG се съгласи да продаде бизнеса си с биогаз, BayWa r.e. Bioenergy GmbH, който е свързан с производството на около 140 GWh биометан годишно, на инвестиционно дружество на Macquarie’s Green Investment Group (GIG). Стойността на сделката, която е...

gas

Превръщането на енергията в газ с помощта на биогаз е по-икономично

Вятърната енергия плюс електролиза плюс биогаз е равно на зелен природен газ: изследователски екип удостоверява икономическия потенциал на подхода Power-to-Gas и е разработил концепция, която трябва да позволи продължителната работа на две вятърни турбини. Изграждането на връзки в сектора се счита за важен ключ към успеха...

biogas

Проект съчетава инсталации за биогаз с акумулаторни батерии

Проектът „BioBatSys“ на Института за енергийна икономика и технология на енергийните системи (Frauenhofer IEE) комбинира инсталации за биогаз със системи за съхранение на енергия в батерии и отваря нови възможности за съхраняването на енергия. С насочването на енергийната система към по-висок дял на възобновяема енергия, значимостта...