pixel

Девет проекта за водородна долина получават финансиране от ЕС

hydrogen valley

Инициативата „Партньорство на ЕС за чист водород“ обяви финансиране в размер на 105,4 млн. евро за девет водородни долини в Европа.

Проектите бяха избрани след първата покана за представяне на предложения в рамките на „Партньорството на ЕС за чист водород“ и предстои да започнат преговори по споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, които се очаква да приключат преди лятото.

Деветте проекта включват две по-големи водещи водородни долини, които ще могат да произвеждат поне 5000 тона водород годишно и са на път да получат по 25 млн. евро, както и седем по-малки проекта, всеки от които ще бъде финансиран с 8 млн. евро.

Водещите проекти включват Северноадриатическата водородна долина, която е партньорство между Словения, Хърватия и италианския регион Фриули-Венеция-Джулия и се ръководи от словенския производител на електроенергия Holding Slovenske Elektrarne (HSE). Проектът обхваща производството на екологичен водород от възобновяеми енергийни източници, неговото съхранение, разпространение и използване.

hydrogen valley

Втората водеща долина има за цел да изгради водороден коридор през страните от Балтийско море, включително Естония и Южна Финландия.

По-малките проекти са разположени в България (Стара Загора), Гърция (Крит и Коринт), Ирландия (Голуей), Италия (Ломбардия), Турция (Южна Мармара) и Люксембург.

„Тези 9 долини ще посеят семената на предвидената водородна икономика, като създадат центрове на водородни долини едновременно в няколко държави-членки на ЕС, като ги свържат помежду им и ги превърнат в мащабна верига за създаване на стойност за растеж“, заяви Melyssa Verykios, председател на управителния съвет на „Партньорство за чист водород“.

Партньорството е наследник на Съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (СП „ГКВ 2“). То е публично-частно партньорство, което предоставя подкрепа за иновациите в областта на водорода в рамките на програма „Хоризонт Европа“. Негови членове са Европейската комисия, индустриалната група Hydrogen Europe и Hydrogen Europe Research.

През януари „Партньорство за чист водород“ обяви покана за представяне на предложения за разработване на чисти водородни технологии на стойност 195 млн. евро.

Може да харесате още...