Нова генерация термопомпи за битова гореща вода от Remko

С термопомпата RBW 301 PV (S) немският производител Remko въвежда ново поколение в своята гама битови термопомпи. Тя е с подобрен коефициент на преобразуване (COP) и позволява по-нисък монтаж благодарение на странично разположените връзки. Тя може да се свърже и със соларна система или с други топлинни генератори.

Remko доставя компактното устройство готово за употреба. Тъй като връзките са разположени странично, помпата може да се побере в ниски помещения, като височината ѝ е 1890 мм, а диаметърът – 640 мм. От предимство е разполагането на уреда в помещения, в които има остатъчна топлина и влага, тъй като хладният отработен въздух от помпата така може да бъде използван за вентилиране и изсушаване на тези помещения.

С капацитет от 300 литра, RBW 301 PV (S) може да осигури големи дебити с температура до 60°C. При това студената вода се насочва надолу в резервоара за съхранение, за да се предотврати смесване. Инсталираните топлообменници, сензорите за паметта, функцията за вентилация, тихата работа и изолация водят до по-висок COP коефициент от 3,72 (съгласно EN 16147).


Освен това, PV контактите позволяват използването на електричество през собствената PV система. При варианта S (за слънчева енергия) е интегриран топлообменник за свързване на слънчева топлинна система или котел. RBW 301 PV (S) се управлява от контролер със сензорен екран.


Вижте също...