pixel

КЕВР отново се събира на закрито заседание за цената на водата в София

Днес Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) отново се събира на закрито заседание в пореден опит да вземе окончателно решение за одобряване на бизнес плана на „Софийска вода“ до 2021 г. и за цените на ВиК услугите на компанията. Това съобщи председателят на КЕВР доц. Иван Иванов след откритото заседание в регулатора, на което беше обсъдено искане на „Овергаз Мрежи“ за изравняване на цените за природния газ между различните й лицензионни територии.

Това ще бъде третият опит на КЕВР да вземе окончателно решение по казуса с цената на водата в столицата. Първият път това се случи на 27 февруари, когато регулаторът върна на работната група за преработване проекта на бизнес плана и на цените на ВиК услугите. Както е известно, според тях, цената на водата в София трябва да поскъпне с 18% за битовите клиенти и с до 4,4% за стопанските потребители.

На въпросното заседание работната група е предложила за приемане проект на решение, с който КЕВР връща на „Софийска вода“ бизнес плана за преработване със задължителни указания да приложи в преработения вариант икономически обоснована норма на възвращаемост на собствения капитал, без да се променят останалите параметри по бизнес плана. Мотивите са, че със 17% норма на възвращаемост „Софийска вода“ е на първо място по този показател в целия регулиран сектор. От работната група посочват още, че дори с нормативно определената ѝ от КЕВР (която не може да прилага поради концесионния договор) от 9,94%, дружеството пак би било с най-високата норма на възвращаемост. Това е предизвикало остри реплики по време на заседанието и в крайна сметка е прието предложението на Ремзи Осман, според което работната група ще приложи нормативно определената по-ниска норма на възвращаемост, но само ако има промяна в концесионния договор.

На 10 март КЕВР отново се събра на закрито заседание, но и след него съобщи, че е отложила окончателното си решение, като масовото мнение, което се наложи, че причината за отлагането са предстоящите към онзи момент избори.

По време на днешното открито заседание от „Овергаз Мрежи“ казаха, че нямат възражение по доклада на КЕВР, свързан с искането на компанията за уеднаквяване на цените, които прилага в различните части на страната. От граждански организации възразиха срещу заложената норма на възвращаемост на собствения капитал от 10,7%. КЕВР ще вземе окончателно решение на 25 април.

publics.bg

Може да харесате още...