pixel

Модернизация на съществуваща помпена станция

Модернизация на съществуваща помпена станция – от мокра до суха инсталация без запушване.

Повишаването на съдържанието на твърди вещества може да доведе до блокиране на помпата или да затруднена поддръжка поради нехигиеничен мокър монтаж. Wilo SE – Wilo EMUport CORE решава този проблем.

Характеристики:
– Лесна модернизация – преустройство на бетонна шахта за перспективно решение с разделяне на твърди частици.
– Гъвкав визионер – може да се монтира в шахти с диаметър от 1500 мм.
– Изключително хигиеничен – помпата вече не стои в канализацията.
– Лесна поддръжка – благодарение на хигиеничния сух монтаж на помпата.
– Надеждно централно управление и наблюдение с WILO Control SC-Lift FTS.
– Отпадъчните води постъпват в разпределителната кутия и влизат в двата резервоара за отделяне на твърди частици. По този начин през хидравликата на помпата преминават само предварително пречистени отпадъчни води.
– Отворено / затворено.

WILO

Топките изплуват нагоре и затварят входа. Грубите твърди материали се отделят от отпадъчните води и се задържат в сепарационните резервоари. Твърдите материали се промиват в изпускателния тръбопровод по време на всяка процедура на изпомпване. Проектирани са така, че твърдите частици да не нарушават транспортирането на нашите отпадъчни води.

Може да харесате още...