Siemens разшири портфолиото си за вентилите с малък работен ход от гамата Acvatix

Siemens разшири портфолиото си за вентилите с малък работен ход от гамата Acvatix

Siemens разшири портфолиото си с компактни задвижващи механизми за вентилите с малък работен ход от гамата Acvatix.

Направление Сградни технологии на Siemens обяви пазарния дебют на нови електромоторни задвижвания за резбовите вентили с малък работен ход. Те се използват предимно при генериране и разпределяне на топлинна енергия. „Новите задвижвания се характеризират с изключително компактни размери, надеждно позициониране и голямо бързодействие. Настройката им се извършва ръчно чрез завъртане на мултифункционално устройство, а вграденият индикатор дава ясна и точна информация за работното състояние на уреда”, заяви Александър Стоянов, ръководител на направление Сградни технологии.

Комбинацията от вентил и задвижване се монтира бързо и надеждно, а присъединяването на кабелите се извършва благодарение на пружинните клеми тип Push-in, без необходимостта от използване на специални инструменти.

Всички нови задвижващи механизми са еднотипни и следват доказаната концепция на Siemens, приложена при разработката на задвижванията на вентилите с по-големи диаметри от серията Acvatix. Иновативното мултифункционално устройство за настройка позволява лесен достъп при всякакъв вид монтаж и дава възможност само чрез няколко завъртания на ръчното колело да се постигне пълен ход на вентила. По този начин в голяма степен се улесняват дейностите по монтаж и поддръжката,  както и в случаи на възникване на аварийни ситуации. Уредът е снабден със защита срещу претоварване, която го предпазва от повреда,  както и с индикатор за положението на ветила, който позволява да се визуализира колко е отворен вентилът. Отделен LED-индикатор дава информация за работното състояние на уреда.

Задвижващите механизми от новата серия на Siemens за вентили с малък работен ход покриват всички действащи нормативни изисквания. Те са съвместими с всички вентили с малък работен ход от серията Acvatix, произведени през последните 40 години. Уредите притежават сертификати CE и UL и са предназначени както за изграждането на нови, така и за модернизация на вече съществуващи ОВК системи.


Вижте също...