Апартаментни абонатни станции HERZ

Опростено, сигурно и мощно средство за локално приготвяне на топла вода за битови нужди и топлоразпределение

Абонатните станции се проектират за инсталация при многоетажно жилищно строителство, отличаваща се с опростеност, сигурност, прецизност. Основание за това е патентованата от HERZ предварително монтирана конзола. Сега, за разлика от досегашните решения, чрез използване на точен монтажен шаблон, се спестява на инсталаторите значително времето за напасване. Благодарение на своята добре изработена конструкция, HERZ – абонатните станции гарантират бърз и опростен монтаж.  Поради наличието на лесно разпознаваеми и дълготрайно забележими означения се избягват възможните грешки при присъединяване на тръбопроводите. Към това се прибавят техническото обслужване и сервиз, които  протичат безпроблемно и в много кратки срокове. Освен редуцираните разходи за труд, се употребява и по-малко инсталационен материал, тъй като присъединяването не се извършва с гъвкави метални тръби.

HERZ-абонатните станции работят на принципа на проточните уреди, като по този начин се избягват всички недостатъци на конвенционалните бойлери.

Те са в съответствие с техническите  дадености при наличие на централно или местно топлоснабдяване и са оптимизирани за работа при такива условия. От тази гледна точка са разглеждани като основен елемент, визирайки високоефективни  енергоснабдителни, енергоспестяващи и екологични системи. За разлика от бойлерите за подготовка и съхранение на топла вода , абонатната станция се задейства едва, когато се появи потребност.

HERZ-абонатните станции от серия 4008 са предназначени за жилищни единици (апартаменти) за локално приготовление на топла вода и отопление. Те са изчислени и оптимизирани за работа в мрежи с централен топлоизточник. Въпреки компактните си размери, те притежават необходимата мощност. Като най-удачно може да се смята приложението им при еднофамилни домакинства (2 възрастни, 2 деца ), в обособени многоетажни жилищни сгради. Това се отнася предимно за случаи на последващо свързване с централна топлоснабдителна мрежа. Освен за апартаменти, съоръжението е много добре пригодно за монтаж в еднофамилни къщи, където в зависимост от потенциала на подаваната енергия по мрежата, притежавйки необходимата мощност, абонатните станции на HERZ осигуряват напълно очаквания от потребителя комфорт.

Константна мощност- постоянен комфорт    
Като най-важен критерий за оценка на работата на този тип уреди се смята  количество топла вода за единица време (минути). При това топлата вода трябва да бъде и да се подържа с избраната, съответно настроена температура по време на цялото потребление. Абонатните станции на HERZ   вдигат летвата  високо и по този критерий – те осигуряват 15 литра вода за минута с константна температура  от 50°С и това едва след няколко секунди, при само 2 литра минимално количество  и пад на налягане от 23 kPa. Всички съставни части на съоръжението се произвеждат в EU. С това HERZ се позиционира в челните редици  по отношение на възможностите и комфорта, характерни за проточните уреди, въпреки компактните размери на своето изделие. Допълнителна опция е многобройния избор от принадлежности за оборудване и надграждане.

HERZ – апартаментните абонатни станции се произвеждат и предлагат в 3 варианта: PROJEKT, STANDART и DE LUXE.

Абонатни станции HERZ-Projekt  (Арт.№ 1 4008 21)

Компактна абонатна станция за радиаторно отопление и приготвяне на топла вода за битови нужди на проточен принцип с пластинчат топлообменник от благородна стомана (9)

Централен регулатор за температурата на водата в зависимост от налягането (1)

Предпазване от изгаряния на потребителите посредством вградения смесителен вентил (6)

Възможен монтаж – вградена в, или върху стена

Абонатни станции HERZ-Standart  (Арт.№ 1 4008 23)

Допълнително към оборудването PROJEKT :

Постоянна готовност за подаване на битова топла вода посредством терморегулирания байпас (2) + (3)

Регулатор на диференциалното налягане на отоплителния кръг (12)

Филтър за очистване на топлоносителя (4)

Предварително монтирани сферични кранове за присъединяване (7), (8)

Абонатни станции HERZ-De Luxe  (Арт.№ 1 4008 25)

Допълнително към оборудването STANDART :

Регулаторът на диференциалното налягане e комбиниран със зонален вентил и термомотор за регулиране на температурата в помещенията (12)

Предварително монтирана конзола за улеснен последващ монтаж на станцията.

Херц Арматура – дъщерна фирма на австрийската Herz Armaturen.


Вижте също...