Как лесно можем да изберем вентили според нуждите ни

Herz APPS

Инсталирайте безплатните приложения за Android и AppleHerz APPS и улеснете своята работа! Чрез тях можете да направите по-лесен подбор на вентилите и да определите бързо предварителната им настройка.

Herz TS Calculator

Приложението на Herz TS Calculator предлага подбор на радиаторни вентили и калкулатор за определяне на предварителната им настройка.

Изборът на вентилите са базира на изчислителната kV-стойност.

След въвеждането на предварително изчислените – пад на налягане и дебит приложението, предлага списък от подходящи вентили и техните предварителни настройки.

Herz TS Calculator

Herz Strömax-R

Herz Strömax-R е инструмент за бърз подбор на баланс-вентили.

Въведете изходните данни от проекта и изберете бързо и лесно необходимия вентил. Необходимите данни са: топлинна мощност, пад на налягане, температурна разлика и процентно съдържание на гликол в системата.

Изчислението потребителят може да извърши както за един, така и за група от вентили едновременно.

Herz Strömax-R

Herz PICV

Приложението Herz PICV подпомага оптималния избор на автоматични дебиторегулиращи вентили в зависимост от характеристиките на потока и размера на вентила.

След въвеждане на входните данни, дебит и размер на вентила се показва списък с вентили. Всички те отговарят като цяло на критериите, но оцветените в зелено са оптималните за дадения случай.

При натискане на даден вентил от списъка се появява страница с подробна информация за него.

Herz PICV

За контакти и повече информация – www.herz.bg.


128_badge_googlestore.png