Dominus – web базирано приложение на Immergas за управление и диагностика на котли

Управлявайте комфорта в дома си от всяка точка на света!

Приложението улеснява едновременно управлението на уреда и отоплителната ви инсталация по всяко време, използвайки вашия смартфон или таблет. То позволява безпроблемно регулиране и контрол на климата в дома ви. Във всеки един момент можете да промените режима на работа на котела, да настройте желаната стайна температура за отопление или охлаждане, както и температурата на битовата гореща вода.

Менюта: текущ режим на работа и конфигуриране на режимите на работа.

Приложението е идеално решение, позволяващо на сервизния център IMMERGAS   да диагностицира състоянието и параметрите на работа, да планира текуща поддръжка. Осигурената комуникация с web-базирания сървър на производителя и съхраняването на данни позволява натрупването сервизна история за работата на всеки един котел. Всичко, което трябва да направите, е да поръчате и  инсталирате модема DOMINUS, за да управлявате отоплителната система с приложението. Модемът се свързва с всяка домашна безжична интернет мрежа и може да работи с всеки тип стаен термостат  или с дистанционните контролери от серията CARV2. Фабрично комплектованата в доставката на модема температурна сонда може да бъде конфигурирана за следене на външната температура или като стаен температурен сензор.

Менюта: обща информация и разширена конфигурация.

Меню: записани аномалии по време на работа.

DOMINUS

Открийте предимствата на нашето решение:
– меню на български език;
– лесна и интуитивна работа;
– пълен контрол над параметрите на уреда и инсталацията;
– възможност за работа с външна температурна сонда и настройване на крива на компенсация – зависимост между външната температура и температурата на топлоносителя;
– възможност за работа с вътрешна температурна сонда, което позволява управление на котела и модулация на температурата на топлоносителя в зависимост от стайната температура;
– приложението DOMINUS контролира непрекъснато работният статус на котела и сигнализира за всякакви аномалии, извеждайки на дисплея съответният код за грешка;
– възможност за проследяване на историята на работа на уреда;
– в зависимост от модела на уреда чрез дистанционното сервизно диагностициране могат да се отчетат стойностите измерени от всички температурни сонди в системата както и оборотите на вентилатора и помпата на котела, дебита на на санитарната вода, степента на модулация на горелката;
– възможност за настройване на минимална и максимална температура на топлоносителя;
– адаптиране на режима на топлоподаване в зависимост от акумулационните характеристики на сградата или помещението;
– функция антизамръзване – когато стайната температура падне под 5˚С (с общ диапазон 0-10˚С ), котела получава изискване за работа на минимална мощност докато стайната температура не се повиши с 0,6˚С;
– възможност за заместване на функцията на стайния термостат с елеминиране на текущите  му настройки за температури и време и управлениете на инсталацията според дистанционно избраните параметри от DOMINUS  в период до 300 часа;
– дистанционно рестартиране на уреда;
– споделяне на достъп със сервизна служба на IMMERGAS.

Приложението може да бъде изтеглено безплатно, налично за Android и iOS на български.

За повече информация – Амакс газ.