pixel

Хибридни термопомпи Magis Combo от Immergas

Magis Combo

Термопомпа и кондензация: интелигентността и ефективността на хибридите.

Magis Combo е хибридна термопомпа, която топли, охлажда и подгрява БГВ с интегрирания кондензен блок, проектиран да покрие и най-високите натоварвания. Външното кондензационно тяло е в 3 монофазни версии: 5, 8 и 10 kW. Вътрешният блок е оборудван с кондензен топлогенератор (27 kW за производство на БГВ и 24 kW за отопление) и вграден хидромодул, който управлява обмена на енергия между хладилната система и водния кръг.

Magis Combo е компактен и в сравнение с кондензните котли, позволява сериозни спестявания на енергия, благодарение на своята висока енергийна ефективност. Той е особено подходящ за нови жилища, изградени съгласно високите критерии за изолация, и е отлично решение при подмяна на стари котли на средно и високо-температурни системи, като температурата му за отопление може да достигне до 80°C.

Моделът има две версии:

Magis Combo (версия комби – с два водни кръга)
Свързването в паралел с отделен бойлер прави възможно да добавите слънчева енергия за подгряването на битова гореща вода. Комплектът със соларния термо сензор е опция.

Magis Combo Plus (версия само с един воден кръг)
Вътрешният блок е проектиран за комбиниране с отделен обемен бойлер за БГВ (опция). В режим на производство  на БГВ, вътрешният блок и термопомпата работят към един общ воден кръг.

Решение за новия дом

Magis Combo разширява гамата сплит тип решения на Immergas, която започна с Magis Pro ErP.
За инсталирането са необходими квалифицирани монтажници (с F-GAS Сертификация), които да направят връзките между 2-те единици. Идеален за постигане на много висок енергиен клас в нови жилищни сгради.

Magis Combo

Стимул за подмяна
В сравнение с един кондензационен котел, той предлага по-големи икономии.

Вградена умна електроника
Управлението задава приоритет на вътрешния блок или термопомпата въз основа на метеорологичните условия, за да се гарантира максимална производителност през всеки сезон.

Защита от замръзване
Разделеният тип на MAGIS COMBO е добро проектно решение за системи в студените региони.

Компактност
Топлогенераторите са успешно интегрирани с цел по-лесна инсталация в по-малко пространство.

Естетичен външен вид
Външното тяло е по-компактно, отколкото обикновени водни термопомпи, което дава по-голяма
гъвкавост при инсталация на фасадите извън сградата или на терасите.

Идеален за комбиниране с фотоволтаични системи

Magis Combo

Основни характеристики на вътрешния блок

Топлообменник R410A /вода с 48 пластини.
Кондензен модул от неръждаема стомана.
Разширителен съд 10 литра.
Флусостат
, който активира термопомпата само ако скоростта на водния поток, е достатъчна.
Хидравлична група циркулационна помпа с ниска консумация с напор 7 mН2О за кръга на термопомпата (във версията PLUS може да управлява и режима за подгрев на БГВ).
Хидравлична група –  циркулационна помпа с ниска консумация с напор 7 mН2О за кръга на вградения кондензен модул.
Контролер с подготовка за  управление на 2 зони (без Системен контролер), 1 директна и 1 смесена (отопление и охлаждане).
Системен контролер (опция) за управление на система с повече зони.
Стандартни спирателни кран-филтър ¾“ на водния кръг.

Magis Combo

Основни характеристики на външно тяло (Audax Pro)

Инверторен винтов компресор за всички модели.
Зареден с хладилен агент R410A.
Спирателни кранове за R410A.
Оребрен въздушен топлообменник (с единичен вентилатор).
Електронен дроселиращ вентил.
4-пътен вентил за обръщане на цикъла.
Обратима функция за отопление и охлаждане.
Възможност за монтаж на открито, без защита.

Magis Combo

Легенда
1 MAGIS COMBO;
2 БГВ бойлер UB INOX SOLAR 200 ErP;
3 NTC сензор за обемен бойлер;
4 Темп. сензор за соларен кръг;
5 Плоски соларни колектори EPM 2.6V2;
6 Темп. сензор за соларни колектори;
7 Буферен резервоар (по размери);
8 Табло за зониране (2 зони);
9 CARV2;
10 Стаен хигро/термостат.

Пример за конфигурация на Magis Combo при две зони

Инсталацията се препоръчва също така при подмяна на съществуващи котли в системи с вентилаторни конвектори или радиатори при средно температурна система.

Режим стайно отопление
Magis Combo се включва чрез заявка от една от двете системни зони. Ако времето, необходимо за достигне на максимална мощност е по-дълго от зададеното време, вграденият кондензен модул също ще се включи.

Режим стайно охлаждане
Magis Combo се включва чрез заявка от една от двете системни зони.

Режим за подгряване на БГВ
Вграденият кондензен модул осигурява производството на битова гореща вода.
Бойлерът за съхранение на БГВ е с възможност за интегриране на термосоларна система за предварителен подгрев на БГВ, което значително увеличава ефективността на системата.

Забележка: Присъединяването и оразмеряването на буферен резервоар, трябва да се решава въз основа на количеството на водата в отоплителната система

Magis Combo

Легенда
1 MAGIS COMBO PLUS;
2 Фотоволтаичен инвертор;
3 Фотоволтаични панели;
4 Термостатичен смесителен вентил;
5 БГВ бойлер INOXSTOR ErP;
6 NTC сензор за обемен бойлер;
7 Предпазен к-кт на входа (не е вкл);
8 Буферен резервоар (по размери);
9 Табло за зониране  (2 зони);
10 CAR;
11 Стаен хигро/термостат.

Пример за конфигурация на magis combo plus при две зони и pv система
Идеална инсталация за нови домове, за да се постигне по-висок рейтинг на енергийната ефективност и голям дял на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Magis Combo

Режим отопление
Magis Combo Plus се включва чрез заявка от една от двете системни зони. Ако времето, необходимо да достигне на максимална мощност, е по-дълго от зададеното време, вграденият кондензен модул също ще се включи.

Режим охлаждане
Magis Combo Plus се включва чрез заявка от една от двете системни зони.

Режим за производство на БГВ
При Magis Combo Plus, термопомпата и вграденият кондензен модул работят на един и същи воден кръг за подгряване на бойлера за БГВ. За подгряването на БГВ, системата позволява избора между две възможности:
– работа с приоритет подгряването на БГВ, пред другите задачи на системата;
– едновременна работа на системата по всички задачи, с приоритет на вътрешния кондензен модул за подгрев на БГВ.

Технически данни:

Технически характеристики Мерни единици Magis
Combo 5
Magis
Combo 8
Magis
Combo 10
Magis Combo 5 Plus Magis Combo 8 Plus Magis Combo 10 Plus

Технически данни външен хладилен блок
Количество хладилен агент (R410A) g 1.200 2.000 2.000
Отоплителна мощност (вода 45°C) kW 5.30 7.26 9.27
Температурен диапазон външ. въздух °C -20/35 -20/35 -20/35
COP (вода 45°C) 3.42 3.13 3.11
Охлаждане мощност (вода 7°C) kW 4.90 5.38 7.31
Температурен диапазон външен въздух (Охлаждане) °C 10-46 10-46 10-46
EER (вода 7°C) 2.62 2.41 2.38
Електрическо захранване V-Hz 230-50 230-50 230-50
Максимална консумирана мощност W 3.200 4.130 5.200
В съответствие със следните условия:
Околна среда Отопление (°C) Охлаждане (°C)
Т системна вода (В/П) – въздух (db/wb) 30/35 – 7/6 23/18 – 35 (db)
Т системна вода (В/П) – въздух (db/wb) 40/45 – 7/6 12/7 – 35 (db)

Технически данни вътрешен кондензен блок
Максимално произведена топлина*  (за БГВ) kW 27.3 27.3 27.3
Максимално произведена топлина (за отопление) kW 24.0 24.0 24.0
Минимално произведена топлина kW 4.8 4.8 4.8
Ефективност при номинална мощност (40/30 °C) % 106.8 106.8 106.8
Ефективност при 30% натоварване (40/30 °C) % 106.1 106.1 106.1
Температурен диапазон – отопление °C 20-80 20-80 20-80
NOXклас 6 6 6
Дебит при продължителна работа (∆t 30 °C) л/мин 13.1 13.1 13.1

Magis Combo

Описаните техническите данни могат да бъдат променяни. За повече информация се консултирайте с техническия лист или на интернет страницата amaxgas.com.

Водени от чувството си за отговорност към нашите клиенти и в съответствие с фирмените ни традиции за достоверност на публикуваните данни за ефективност, производителност и надеждност на нашите продукти, бихме Ви препоръчали да се запознаете с документа, публикуван на нашата страница.

В съответствие с директивата за ELD съгласно Регламент 811/2013), ние прилагаме етикета на всяка термопомпа, за да дадем възможност на клиентите да направят оценка на продуктите. Етикетите са показани в документацията, придружаваща уредите, както и на интернет страницата www.immergas.com за всеки продукт.

Magis ComboMagis Combo

Dominus. Приложението за управление на уреда по интернет

Нашите продукти могат да се управляват дистанционно посредством новото приложение Dominus app. Това просто, интуитивно приложение ви позволява да управлявате вашия котел и да видите работните параметри на дисплея на таблета, смартфона или преносимият ви компютър.

Приложение DOMINUS за ANDROID

Приложение DOMINUS за iOS

Magis Combo

Използвайки допълнителният комплект с Wi-Fi комуникатор, свързан преди модема / безжичният рутер (не се доставя от Immergas), можете да комуникирате с контролера на уреда от всяко място.

Предимства на приложението Dominus:
► Интуитивна навигация и лесно използване на смартфони и таблети със сензорни екрани. Дистанционно управление с пряк достъп до основните системни настройки като например:
– Работен статус;
– Задаване температура на Отопление/БГВ;
– Стайна температура;
– Приемане на съобщения за аварии;
– Рестартиране на уреда.
► Достъп за използване навсякъде и по всяко време.
► Лесно инсталиране.
► Криптиран, за по-голяма сигурност, достъп.

Magis ComboMagis Combo

https://youtu.be/irD_mmjfbqM

Повече информация за Амакс газ можете да намерите тук.

 

Може да харесате още...