Калория стартира новия отоплителен сезон с нов стенен газов котел

Riello Start Condens

Riello трансформира енергия от природата в богато разнообразие от продукти, които гарантират комфорта в милиони домове и промишлени структури по целия свят.

Марката Riello е доказана сила сред производителите на горивна и отоплителна техника с голям процент от дяловото разпределение на пазара. Това е резултат от непрекъснато технологично развитие и опита, натрупан в над 90-годишна история от създаването на завода. Благодарение на висококвалифицирания труд на екипа от техници, специалисти и сътрудници, анализ на горивния процес и използването на иновативни проекти и идеи, сега е италианският лидер в производство на системи и технологии за различни потребности на потребителите. Въз основа на новаторските технологии се гарантира ефективно използване на енергията и подобряване на качеството на горене, което води до намаляване на използваните енергийнии суровини и ниски вредни емисии.

За да се насърчи постигането на значителни икономии на енергия и разходи за всички видове топлоизточници с Eнергийна Eфективност следва да се въведе нова скала за етикетиране от A++ до G на отоплителните характеристики на отоплителни котли, когенерационни агрегати, термопомпени агрегати, комбинирани котли за отопление и БГВ и комбинирани термопомпени агрегати.

Считано от 26 септември 2015, за продукти, предназначени за отопление и комбинирани /отопление и битово-горещо водоснабдяване/, е валидно изискването за етикиране и висока енергийна ефективност, за да се позволи пускането на съответните продукти на пазара. Тези ограничения са валидни за цялата територия на Европейския съюз за продукти с номинална топлинна мощност до 400 кВт, което ще предотврати пускането на по-малко ефективни продукти на пазара. Стенните газови котли също са предмет на енергийната класификация според загубата на топлина. В допълнение към минималните граници на ефективност, за уредите за отопление и за комбинирани уреди, са предвидени специфични ограничения за емисиите на шум на открито и на закрито.

Отговори на тези изиквания за продуктите, които предлага на пазара. Съгласно Регламента за ERP са съведени следните символи и означения:

Продуктът е включен в регламента за ERP “Energy Related Product ” и той е в съответствие с изискванията

Представлява енергийния клас А за конкретен продукт

За да отговори на изискванията на новото строителство, основано на съвременни технологии и изолационни материали, което води до значително намаление на топлинните загуби и необходимата мощност за отопление на малки и средни жилища разработи стенен газов котел с мощности:

 

 

 

 – Ефективност според Европейската директива ЕЕС 92/42, гарантираща ниски експлоатационни разходи;
– Ниски вредни емисии;
– Кондензен топлообменник от алуминий, висок коефициент на топлопроводимост – на AL е 205 W/m°C, която e 12 пъти по-голяма спрямо други сплави. Например: за неръждаема стомана е 16 W/m°C, а за чугун е 60 W/m°C;
– Премикс горелка за прецизно смесване газ и въздух за горене, пълна модулация;
– Циркулационна помпа с висока ефективност (EEI ≤ 0,20).

 

Start Condens е стенен кондензационен котел с компактни размери, който позволява неговото инсталиране почти навсякъде у дома. Той намалява текущите разходи с до 35% повече от един конвенционален газов котел, помага за опазване на околната среда. Два модела с мощност 25 и 29 kW.

“Range Rated” одобрен: с максималната си мощност може лесно да се адаптира към реалните потребности на системата Крайният потребител винаги може да има точна информация за състоянието на котела с помощта на три светодиода и Digital Display.

Технически данни

Описание на параметъра START CONDENS
25 KIS 29 KIS
Отопление Номинална генерирана топлинна
мощност в режим отопление
kW
kcal/h
20
17,2
25
21,5
Номинална отдадена топлинна мощност (80/60ºC) kW
kcal/h
19,5
16,770
24,45
21,027
Номинална отдадена топлинна мощност (50/30ºC) kW
kcal/h
20,84
17,922
26,23
22,554
Редуцирана топлинна мощност kW
kcal/h
5
4,3
6
5,16
Редуцирана топлинна мощност (80/60ºC) kW
kcal/h
4,91
4,218
5,9
5,072
Редуцирана топлинна мощност (50/30ºC) kW
kcal/h
5,36
4,61
6,4
5,506
Номинална изчислителна топлинна мощност (Qn) kW
kcal/h
20
17,2
25
21,5
Минимална изчислителна топлинна мощност (Qm) kW
kcal/h
5
4,3
6
5,16
БГВ Номинална генерирана топлинна мощност kW
kcal/h
25
21,5
29
24,94
Номинална отдадена топлинна мощност (*) kW
kcal/h
25
21,5
29
24,94
Редуцирана топлинна мощност kW
kcal/h
5
4,3
6
5,16
Минимална отдадена топлинна мощност (*) kW
kcal/h
5
4,3
6
5,16
(*) Средна стойност при различни температури на битовата гореща вода
Действителен коефициент на ефективност
за PnMAX – Pn min (80°/60°)
% 97.5 – 98.1 97.8 – 98.3
Действителен коефициент на ефективност
при 30% от Pn (Т връщаща=47°С)
% 102.2 102.0
Ефективност на горивния процес % 97.9 98.1
Действителен коефициент на ефективност
за PnMAX – Pn min (50°/30°)
% 104.2 – 107.2 104.9 – 106.7
Действителен коефициент на ефективност
при 30% от Pn (Т връщаща=30°С)
% 108.9 108.4
Средна изчислителна ефективност Pn (80°/60°) % 97.8 98.0
Електрическа мощност W 82 89
Циркулационна електрическа помпа (1000 l/h) W 39 39
Категория II2H3P II2H3P
Страна на местоназначение
Захранващо напрежение V – Hz 230 – 50 230 – 50
Степен на защита IP X5D X5D
Пад на налягането на димните газове при
работеща горелка
% 2.10 1.93
Пад на налягането на димните газове при
изключена горелка
% 0.06 0.04
Режим „Отопление“
Налягане – при максимална температура на топлоносителя bar – ºC 3 – 90 3 – 90
Минимално налягане при нормална експлоатация bar 0.25 – 0.45 0.25 – 0.45
Избор на област за температура на топлоносителя ºC 20/45 – 40/80 20/45 – 40/80
Помпа: максимален разполагаем напор mbar 297 297
за дебит на системата l/h 800 800
Мембранен разширителен съд l 8 8
Разширителен съд – предварително зареждане до: bar 1 1
Режим „БГВ“
Максимално налягане bar 6 6
Минимално налягане bar 0.15 0.15
Количество подгрята вода
– с Δt=25°C
– с Δt=30°C
– с Δt=35°C
l/min
l/min
l/min
14.3
11.9
10.2
16.6
13.9
11.9
Минимален разход на БГВ l/min 2 2
Избор на област за температура на БГВ ºC 37/60 37/60
Регулатор на дебита l/min 10 12
Налягане на газа
Номинално налягане на газ метан (G20) mbar 20 20
Номинално налягане на втечнен
въглеводороден газ LPG (G31)
mbar 37 37
Хидравлични връзки
Отопление „вход – изход“ ø 3/4″ 3/4″
БГВ „вход – изход“ ø 1/2″ 1/2″
Вход газ ø 3/4″ 3/4″
Размери на котела
Височина mm 715 715
Широчина mm 405 405
Дълбочина на кутията mm 250 250
Тегло на бойлера kg 26 26
Потоци (G20)
Въздушен поток Nm³/h 24.908 31.135 30.372 35.232
Поток на димните газове Nm³/h 26.914 33.642 32.880 38.141
Масов поток на димните газове (макс-мин) gr/s 9.025-2.140
Производителност на вентилатора
Остатъчен (свободен) напор за коаксиален
тръбопровод с дължина 0.85m
Ра 30 25
Остатъчен (свободен) напор за самостоятелни тръбопроводи с дължина 0.50m Ра 90 100
Остатъчен (своб.) напор за котел без
тръбопроводи за въздух и димни газове
Ра 100 110
Коаксиални димо – въздушни канали (ДВК) №1
Диаметър mm 60 – 100 60 – 100
Максимална дължина m 5.85 4.85
Еквивалентна дължина на коляно 45°/90° m 1.3/1.6 1.3/1.6
Отвор в стената (диаметър) за монтаж на ДВК mm 105 105
Коаксиални димо – въздушни канали (ДВК) №2
Диаметър mm 80 – 125 80 – 125
Максимална дължина m 15.30 12.80
Загуби от коляно 45°/90° (еквивалентна дължина) m 1.0/1.15 1.0/1.15
Отвор в стената (диаметър) за монтаж на ДВК mm 130 130
Самостоятелни димо – въздушни канали (ДВК)
Диаметър mm 80 80
Максимална дължина m 45 + 45 40 + 40
Загуби от коляно 45°/90° (еквивалентна дължина) m 1.0/1.5 1.0/1.5
Монтаж на уреда като тип В23Р – В53Р
Диаметър mm 80 80
Максимална дължина на димоизпускателната
(коминна) тръба
m 70 65
Клас по NOx Клас 5 Клас 5
Емисионни характеристики на уреда при макс. и мин. натоварване за газ метан G20*
Максимум CO s.a., по-малко от ppm 180 160
CO2 % 9 9
Nox s.a., по-малко от ppm 30 35
Температура на димни газове ºC 65 63
Минимум CO s.a., по-малко от ppm 20 20
CO2 % 9,5 9,5
Nox s.a., по-малко от ppm 20 25
Температура на димни газове ºC 58 58

Riello Start Condens

Конструкция

Riello Start Condens

Хидравлична система – Нов трипътен вентил и сервомотор
Циркулационна помпа 6 m ERP с ниска консумация
Вграден вентилатор – смесител на въздух-газ за горене
Нова горивна група
Нова газова рампа Sit 848

Riello Start Condens

Функционални елементи на котела:

  1. Кран за допълване;
2. Подгревател за БГВ;
3. Дренажен вентил;
4. Воден пресостат;
5. Сифон;
6. Предпазен клапан;
7. NTC сензор за (БГВ);
8. Дюза за газ;
9. Главен топлообменник (димни газове-вода);
10. Сонда за димни газове;
11. Вентилатор + смесител;
12. Шумозаглушител;
13. Изход димни газове;
14. Пробка за анализ на димни газове;
15. Ръчен обезвъздушителен вентил;
16. Горен обезвъздушителен вентил;
17. Запалителен трансформатор;
18. Датчик йонизация;
19. NTC сензор за изходящата вода;
20. Запалителен електрод;
21. Горелка;
22. Лимитиращ термостат;
23. Затворен разширителен съд;
24. NTC сензор за връщащата вода;
25. Долен обезвъздушителен вентил;
26. Циркулационна помпа;
27. Газов вентил.

Хидравлична схема

Riello Start Condens

AF    Вход БГВ;
AC   Изход БГВ;
M   Изход гореща вода за Отопление;
R   Връщаща вода от Отопление;
1    Предпазен клапан;
2    Дренажен кран;
3    Автоматичен байпас;
4    Пресостат;
5    Допълване от водопровода;
6    Възвратен клапан;
7    NTC сензор за БГВ;
8    NTC сензор на връщащата вода;
9    Основен топлообменник;
10    NTC сензор на подаващата вода;
11    Горен обезвъздушителен вентил;
12    Водо-въздушен сепаратор;
13    Ръчен обезвъздушител;
14    Затворен разширителен съд;
15    Долен обезвъздушителен вентил;
16    Циркулационна помпа;
17    Трипътен вентил;
18    Дебитомер (ограничител вода);
19    Флусостат (датчик поток);
20    Филтър на входящата водопроводна вода.

Производителност на помпата

Нова помпа с ниска консумация, UPM3 15-60 Графика в зависимост от дебита на котела

Riello Start Condens

Нов циклонен обезвъздушител

cikonen obezvuzdushitel

Топлообменник за битова гореща вода

toploobmennik

Пластинчатият топлообменник за битова гореща вода/ DHW /е направен от споени пластини от неръждаема стомана и мед, има две отделни вериги на водата, течащи в насрещно течение. Топлообменникът обхваща и двете вериги.

Предимства на топлообменника:
– Компактен размер;
– Висока топлообмен;
– Устойчивост на високо налягане.

Горене: топлообменник отопление и вентилатор
Топлообменник:
Материал: Алуминиева сплав 1050
Тръби : Алуминиева сплав 3003
Медна ламела със специална технология (NOCOLOK)

toploobmennik

Контролен панел

kontrolen panel

1. Термо-манометър на воден контур;
2. Цифров дисплей – показва работната температура и кодове за грешки;
3. Селектор (бутон) на режимите:

butoni


Изключване (OFF)/ „Нулиране“ („Reset“) на алармите;


Режим „Лято“;


Режим „Зима“/Регулиране температурата на отоплителната вода;

4.

  Регулиране температурата на битовата гореща вода (БГВ);


Функция „Предварително подгряване“ („Бърза топла вода“).

Цифров дисплей (позиция 2) – Описание на иконите


Системата се нуждае от допълване с вода,
тази икона се показва заедно с код за грешка A04;


Регулиране на температурата: индикация за връзка с външен сензор;


Липсва пламък, тази икона се показва заедно с код за грешка A01;


Повреда: показва някаква аномалия при работа и се появява заедно с код за аларма;


Работа на системата в режим „Отопление”;


Работа на системата в режим „БГВ”;


Система против замръзване: индикация, че цикълът против замръзване е активен;

  Функция „Предварително подгряване“ („Бърза топла вода“):
индикация, че цикълът „Предварително подгряване“ е активен (горелката е включена);


Температура на гореща вода за Отопление/БГВ или индикация за неизправност.

Посрещнете новия отоплителен сезон с новия стенен газов котел на

Riello Start Condens

Той ще ви осигури топлината и уюта на дома в комфортна среда с нисък разход на гориво, а от там и с ниски ежемесечни сметки за газ.

 

Може да харесате още...