Термопомпи Riello – енергия за живот

NexSirius

Термопомпите производство на Riello са предназначени за климатизация, отопление и осигуряване на топла вода за всяка къща. Могат да се използват с вътрешна отоплителна инсталация на радиатори, както и с подово отопление и вентилаторни конвектори. Предназначени са за малки и средни отоплителни системи.

Термопомпите и хладилниците са от нашето ежедневие и можем да кажем, че термопомпата е вид хладилник. Термодинамически термопомпите са идентични с хладилните машини, разликата е в това, че получената топлина се използва, докато при хладилните машини тя се изхвърля. Какво представлява термопомпата – тя е устройство, което не произвежда топлина, а само я пренася от тела с по-ниска температура към тела с по-висока температура, при влагане на определено количество енергия.

Всяка термопомпа се състои от следните основни възли:
– 1. Компресор;
– 2. Кондензатор;
– 3. Регулиращ вентил;
– 4. Изпарител;
– 5. Съединителни медни тръби;
– 6. Хладилен агент (фреон), който пренася топлината при промяна на агрегатното си състояние.

Компресорът, кондензаторът, регулиращият вентил и изпарителят са съединени с медни тръби (херметично). В тях циркулира фреона и малко количество компресорно масло. В процеса на работа на термопомпата се случва следното: на входа на компресора от изпарителя постъпва газообразен фреон с ниско налягане (3 – 5 атмосфери) и температура (7-12°С). Компресорът засмуква фреона и го нагнетява до 15 – 25 атмосфери и температура 70 – 90°С, след което фреонът постъпва в кондензатора. Благодарение на интензивното обдухване фреонът отдава топлина и въздухът, който минава през кондензатора, се нагрява. На изхода на кондензатора фреонът вече е втечнен и е с температура 10 – 20°С повече от въздуха. От кондензатора топлият фреон постъпва в регулиращия вентил (в климатиците той представлява капиляр – тънка медна тръба, навита на спирала), където температурата и налягането се понижават и фреонът започва да се изпарява. След регулиращия вентил фреонът, постъпвайки в изпарителя, продължава да се изпарява до пълното преминаване в газообразно състояние и поглъща топлина. Газообразният фреон с ниска температура постъпва на входа на компресора и този цикъл се повтаря. Този принцип лежи в основата на работа на всеки климатик, термопомпа, хладилник и е известен като “обратен цикъл на Карно”.

А ето и как функционира термопомпата в режим отопление:

Подгретият и изпарен фреон от топлообменника (изпарител) постъпва в газообразно състояние с налягане 3-5 атмосфери в компресора. Налягането му се повишава до 20-25 атмосфери и температурата се покачва до 70-90°C (температура на прегретите пари), след това преминава през топлообменника за битова гореща вода, като отдава част от температурата си и продължава към кондензатора. Там отдава температурата си на охладения въздух от помещениято, подгрява го и се втечнява. След това преминава през ТРВ-то и отива в топлообменника (изпарителя), където се изпарява и отнема от водата топлина. И отново същия път.

В режим охлаждане пък четирипътният клапан е включен в режим охлаждане и изпареният фреон в газообразно състояние с налягане 3-5 атмосфери, отнел температурата на обдухващия го въздух, постъпва в компресора. Налягането му се повишава до 20-25 атмосфери и температурата се покачва до 70-90°C (температура на прегретите пари). Преминава през топлообменника за битова гореща вода, като отдава част от температурата си и продължава към топлообменника (кондензатор). Там отдава температурата си на водата, като я загрява и се втечнява. След това преминава през ТРВ-то и отива в топлообменника (изпарителя), където се изпарява и отнема от въздуха топлина, като го охлажда. И отново същия път.

Как работи термопомпата

NexSirius

Основни предимства на термопомпите Riello:
– Икономичност: използват въведената в тях енергия много по-ефективно от всеки котел, работещ с гориво. КПД на термопомпата е по-високо от единица. Помежду си термопомпите се сравняват в зависимост от коефициента на преобразуване на топлината (СОР) или т.нар. коефициент на трансформация на топлината, мощност, преобразувание на температурата. В процеса на охлаждане този коефициент се изписва като EER (коефициент на енергийна ефективност в режим охлаждане). Тези коефициенти показват отношението на получената топлина или студ към използваната електрическа енергия. Например СОР = 3,5 означава, че за подадена 1 КВТ енергия на изхода се получава 3,5 КВТ топлинна мощност, т.е. 2,5 КВТ природата ни предлага безвъзмездно.
– Достъпност и повсеместност: източник на разсейвана топлина може да се намери  във всяко ъгълче на планетата. Земя и въздух могат да се намерят и на най-забутания участък, далеч от газовите магистрали и електропреносните линии – навсякъде този агрегат може „да си намери храна”, за да отоплява непрекъснато вашия дом без да зависи от капризите на времето, на доставчиците на дизелово гориво или падането на налягането на газта в мрежите.  Даже отсъствието на 2 – 3 КВТ мощност не са пречка. За да се приведат в действие някои термопомпи се използват дизелови или бензинови двигатели.
– Екологичност: термопомпите не само икономисват пари, но и пазят здравето на обитателите на дома и техните деца. Агрегатът не използва гориво, което не води до отделяне на вредни окиси от типа на CO, CO2, NOx, SO2, PbO2. Затова около дома няма следи от сярна, азотна, фосфорна киселина и безолни съединения. За планетата също е добре използването на термопомпи, защото се намалява разхода на гориво за ТЕЦ.  Използваните в термопомпите фреони не съдържат хлороводороди и са безопасни за озоновата обвивка на Земята.
–  Универсалност:  термопомпите имат свойството обратимост (реверсивност). Те могат да използват топлината на дома, охлаждайки го. През лятото получената топлина може да се използва за отопление на басейн например.
– Безопасност: тези агрегати са практически взриво- и пожаробезопасни. Няма гориво, няма открит огън, опасни газове или смеси. При тях просто няма какво да се взриви, няма какво да се запали или да отдели отровни газове. Никой детайл не се нагрява до температура, която да е толкова висока, че да доведе до запалване на горимите материали в дома. Инсталирането на системата не води до нейното разрушаване или до замръзване на течностите. С други думи една термопомпа не е по-опасна от един хладилник.

Особености на отопление с термопомпи.

За да се отопляват сградите с термопомпи, е необходимо да се знаят редица характерни особености:
Първо, термопомпите са ефективни само в добре изолирани сгради с топлозагуби не повече от 100 Вт/м². При това се получава пряко пропорционална зависимост – колкото е по-добре топлоизолирана сградата, толкова по-ефективна е работата на термопомпата.
Второ, колкото е по-малка разликата между топлоносителите в първия и втория контур, толкова по-висок е коефициентът на преобразуването на топлината, т.е. по-висока икономия на електроенергия.  Това означава, че по-изгодно е да се използват термопомпите за нискотемпературни системи за отопление – за подгряване на водно подово отопление или водно- стенно отопление, тъй като тогава топлоносителят е с температура от около 30 – 40°С.
Трето, за да се достигне максимална ефективност на работата на термопомпите, е необходимо те да се използват в комбинация с допълнителен генератор на топлина (така наречената бивалентна схема на отопление). Работата е там, че през целия отоплителен период количеството на студените дни с минимални температури на обкръжаващия въздух, върху коите се изчислява типоразмера на термопомпата,  е сравнително малко. Количеството им не надвишава 10 – 15% от продължителността на отоплителния период. Затова най-често вида на термопомпата се избира на базата на основните 70 – 80% разчетна отоплителна мощност. Тази мощност ще е достатъчна за всички потребители до момента, когато настъпят пикови ниски температури. Тогава автоматично се включва вторият източник на отопление. Възможни са множество такива комбинации на бивалентно отопление. Най-често се използва втори електронагревател или електрокотел, като може да се използва котел на течно гориво, твърдо гориво или на газ. Използват се и по-сложни бивалентни отоплителни схеми, например комбинация със слънчеви колектори. В този случай смесването на топлината от термопомпата (инерционната система) и тази от слънчевия колектор (слабоинерционната система), се извършва в изравнителен съд.

Видовете термопомпи се разделят на база източника на топлинна енергия (средата, от която черпи енергия). По принцип всички топлинни източници за термопомпите трябва да бъдат с по-ниска температура от тази на помещенията за отопление. Най-често термопомпите добиват топлина от въздуха, водата и земята.

Термопомпа въздух-вода

NexSirius

Най-масовият и евтин вид термопомпена система е с топлоизточник околния външен въздух. Термопомпите с топлоизточник – въздух са относително лесни за инсталация и с най-ниска цена за придобиване, спрямо другите термопомпени системи. В зависимост от температурата на външния въздух, СОР (коефициентът на трансформация) може да варира от 2.5 до 5. Средно годишният коефициент е 3 – 3.5, като някои по-специализирани модели могат да го надвишат значително.

Термопомпи Riello въздух-вода

Високо ефективна инверторна термопомпа – Отопление и охлаждане

Описание
H
мм
L
мм
P
мм
NexSirius 6 690 900 320
NexSirius 7 820 900 320
NexSirius 10-15 1360 900 320

 

NexSirius е термопомпен агрегат за разделен монтаж, подходящ за подово отопление, климатизация и производство на БГВ. NexSirius се състои от външно инверторно тяло и вътрешен хидро бокс NexBox. Отоплителната мощност може да се регулира от 30% до 120%, като позволява тиха и високо ефективна работа.

NexBox (вътрешното тяло) може да бъде свързано лесно с подово отопление, вентилаторни конвектори, нискотемпературни радиатори, включително бойлери.

NexBox е наличен в две различни версии:
– Версия А): Отопление/охлаждане с електрически нагревател
– Версия B): Отопление/охлаждане  без електрически нагревател

И двете версии на NexBox могат да бъдат снабдени с трипътен вентил, като така могат да се комбинират с котел (като алтернативен вариант) и бойлер за производство на БГВ.

Цялата система се контролира от управляващо табло RielloOtech, приложимо за всеки тип инсталация.

Размерите на NexSirius са с редуцирани габарити с височина само 735 мм, ширина от 410 мм и дълбочина 260 мм. Системата е максимално гъвкава, работейки при външни температури от -15°C и БГВ с температура 55°C.

NexSirius се предлага в четири типоразмера  (от 5 до 11,5 kW), като осигурява висока ефективност клас A/A, предоставяйки възможност за използване в широк кръг типови инсталации за отопление и охлаждане:
– Dc-inverter двойно ротационен компресор;
– намален брой на пусканията и спиранията;
– енергийна ефективност клас A/A;
– възможност за работа с подово отопление и вентилаторни конвектори;
– температура на водата при отопление до +55°C;
– възможност за хибридна система (термопомпа и водогреен котел);
– бърза и лесна инсталация;
– разделен тип на монтаж – за предпазване от замръзване;
– максимално намалени габаритни размери.

Техническо описание

Отопление Охлаждане Клас
на
енерг.
ефект.
Код Модел
Подово  (1) Вент.
конв. (2)
Подово (3) Вент.
конв. (4)
Отопл.
мощ-
ност
kW
COP Отопл.
мощ-
ност
kW
COP Ел.
нагре-
вател
kW
Охл.
мощ-
ност
kW
EER Охл.
мощ-
ност
kW
EER Електр.
захран-
ване
V-ph-Hz
Без електрически нагревател
230V/1PH/50Hz 20022322 NexSirius 006 M
230V/1PH/50Hz 20102843 NexBox 007 N
5.0 4.15 4.37 3.42 5.1 3.4 3.57 2.60 А+ 20104207 SET NexSirius 006
230V/1PH/50Hz 20022323 NexSirius 007 M
230V/1PH/50Hz 20102843 NexBox 007 N
6.6 4.15 5.70 3.34 6.6 3.4 4.73 2.60 А+ 20104213 SET NexSirius 007
230V/1PH/50Hz 20022324 NexSirius 010 M
230V/1PH/50Hz 20102844 NexBox 012 N
9.3 4.48 8.70 3.46 7.9 4.1 5.95 3.07 А+ 20104219 SET NexSirius 010
230V/1PH/50Hz 20022325 NexSirius 013 M
230V/1PH/50Hz 20102844 NexBox 012 N
11.5 4.10 11.30 3.30 9.0 3.8 6.8 2.88 А++ 20104222 SET NexSirius 012
400V/3PH/50Hz 20102839 NexSirius 015 T
400V/3PH/50Hz 20102846 NexBox 015 N
15.0 4.30 14.02 3.40 15.8 4.2 12.6 3.17 А++ 20104224 SET NexSirius 015
С електрически нагревател
230V/1PH/50Hz 20022322 NexSirius 006 M
3 230V/1PH/50Hz 20102840 NexBox 007 RN
5.0 4.15 4.37 3.42 5.1 3.4 3.57 2.6 А+ 20104205 SET NexSirius 006R
230V/1PH/50Hz 20022323 NexSirius 007 M
3 230V/1PH/50Hz 20102840 NexBox 007 RN
6.6 4.15 5.70 3.34 6.6 3.4 4.73 2.6 А+ 20104210 SET NexSirius 007R
230V/1PH/50Hz 20022324 NexSirius 010 M
3 230V/1PH/50Hz 20102841 NexBox 012 RN
9.3 4.48 8.70 3.46 7.9 4.1 5.95 3.07 А+ 20104216 SET NexSirius 010R
230V/1PH/50Hz 20022325 NexSirius 013 M
3 230V/1PH/50Hz 20102841 NexBox 012 RN
11.5 4.10 11.30 3.30 9.0 3.8 6.8 2.88 А++ 20104221 SET NexSirius 012R
400V/3PH/50Hz 20102839 NexSirius 015 T
6 400V/3PH/50Hz 20102842 NexBox 015 RN
15.0 4.30 14.02 3.40 15.8 4.2 12.6 3.17 А++ 20104223 SET NexSirius 015R

NexSirius

Данните са при следните условия:
– Отопление: температура на водата 35°C (∆t 5K); външна температура 7°C/6°C;
– Отопление: температура на водата 45°C (∆t 5K); външна температура. 7°C/ 6°C (3);
– Охлаждане: температура  на дата 18°C (∆t 5°C); външна температура 35°C;
– Охлаждане: температура на водата 7°C (∆t 5°C); външна температура 35°C.

Възможни комбинации:

Riello 7200 300 HP-300 l
повърхност 3,7 м²
Riello 7200 500 HP-500 l
повърхност 5,6 м²
NexSirius 006-010 o
NexSirius 012-015 o

 

NexSirius

Термопомпа вода-вода

NexSirius

Друг източник на топлинна енергия за термопомпите е водата от близки реки, сондажи за вода, кладенци и понякога дори битови отпадни води. Оползотворява се топлината на отпадната вода, която почти винаги е с по-висока температура от околната среда през зимата, но все пак с по-ниска температура от колкото в помещенията за отопление. Термопомпите с топлоизточник вода, обикновено имат по-висок коефициент от термопомпите с топлоизточник въздух. Това идва от факта, че земята и подземните води, от които се осигурява топлината са с относително постоянна температура през цялата година, на дълбочина от 8-10 м.

Термопомпи земя-вода

Riello

Вариациите в стойностите на температурата под земята са много малки – средно годишните разлики са 2-3 градуса. Тази сравнително постоянна температура води до високия коефициент на ефективност на термопомпените системи земя-вода. Добре монтираните и настроени термопомпи „земя“ имат COP от 4 до 8. Стойностите на СОР-а варират минимално през целия отоплителен сезон. Естествено този висок коефициент на трансформация има своята цена и термопомпите „земя“ са доста по-скъпи за инсталация. Тази по-висока цена е продиктувана от необходимостта от сондажи или за изкопаването на терен с голяма площ, за хоризонтално монтиране на тръбна серпентина, в която циркулира работният флуид.

Топлината добита от земята в повечето случаи е складирана слънчева топлина и не трябва да се бърка с директната геотермална енергия, въпреки че тя допринася в малка част за общата добита топлинна енергия.

Чистата геотермална топлина, когато се използва за отопление, изисква само циркулационна помпа, но не и термопомпа, защото при тази технология температурата на земята е по-висока от тази на помещенията за отопление и тогава геотермалната технология става обикновено конвенционално отопление.

Термопомпи Riello вода-вода и земя-вода

Riello

Описание H
мм
L
мм
P
мм
EkoMetis 11-121 1105 600 845

 

Термопомпа за отопление и охлаждане, във вариант с геотермален източник или подпочвена вода

Термопомпите Eko Metis са специално конструирани за работа с подпочвени води или геотермия, като могат да работят в режими отопление, охлаждане и производство на гореща вода, чрез използване на трипътен вентил (доставя се и се монтира отделно като аксесоар).

Eko Metis са приложими, както в традиционни отоплителни системи, така и в системи с лъчисто отопление.

Тази термопомпа е налична във версия с функцията total recovery при летен режим на работа (Охлаждане и БГВ). През летния сезон се реализира максимална енергийна ефективност, благодарение на recovery фунцията, производството на БГВ е напълно безплатно.

Инсталирането е опростено, благодарение на интегрираната хидрогрупа. Достатъчно е само термопомпата да се свърже към водните връзки и електрическото захранване и е готова за използване.

Нейните предимства са:
– вградена хидрогрупа;
– производство на БГВ;
– функция Heat Recovery в охладителен режим (специална версия);
– интелигентно управление на енергийните източници;
– до 14 различни типа  (могат да се постигнат в комбинация с различни аксесоари).

Техническо описание

Отопление Охлаждане Клас
енер.
ефект.
Код Модел
Подово (1) Вент. конв. (2) Подово (3) Вент. конв. (4)
Отопл.
мощност
kW
COP Отопл.
мощност
kW
COP Охл.
мощност
kW
EER Охл.
мощност
kW
EER
Реверсивна термопомпа, източник вода (6) (вграден 2-пътен електрически вентил)
7.20 5.14 6.80 4.00 7.10 4.44 5.20 3.40 А++ 20046369 EKO M 0011 M.W
9.70 5.36 9.20 4.00 9.80 5.00 7.20 3.60 А++ 20046371 EKO M 0025 M.W
12.10 5.26 11.60 3.87 12.00 4.74 8.80 3.38 А++ 20046372 EKO M 0031 M.W
15.30 5.31 14.60 4.06 15.10 4.62 11.30 3.53 А++ 20046373 EKO M 0041 M.W
9.80 5.66 9.20 4.18 9.50 5.28 7.30 3.84 А++ 20046375 EKO M 0025 T.W
12.10 5.58 11.40 4.22 12.00 4.80 8.90 3.71 А++ 20046376 EKO M 0031 T.W
15.90 5.48 15.30 4.14 15.70 4.76 11.80 3.70 А++ 20046377 EKO M 0041 T.W
21.10 5.70 20.00 4.35 21.30 5.20 15.70 3.93 А++ 20046378 EKO M 0061 T.W
26.20 5.70 24.80 4.28 26.90 5.17 19.80 3.88 А++ 20046379 EKO M 0071 T.W
30.50 5.87 28.80 4.50 30.70 5.12 22.90 3.95 А++ 20046380 EKO M 0091 T.W
35.00 5.83 33.00 4.34 34.80 4.97 26.00 3.82 А++ 20046381 EKO M 0101 T.W
43.80 5.76 41.70 4.39 44.80 5.09 33.40 3.98 А++ 20046383 EKO M 0121 T.W

Посочените данни са при следните условия:
(1) Кондензатор вход/изход 30/35°C (външен кръг);
(2) Кондензатор вход/изход 40/45°C (вътрешен кръг);
(3) Изпарител вход/изход 23/18°C (външен кръг);
(4) Изпарител вход/изход 12/7°C (вътрешен кръг);
(5) В отоплителен режим при геотермален източник (вход/изход) 0/-3°C; в охл.режим при геотермален източник (вход/изход) 30/35°C;
(6) В отоплителен режим при източник вода (вход/изход) 10/5°C; в охл.режим при източник вода (вход/изход) 30/35°C;
(7) Температура на водата в режим heat recovery (вход/изход) 40/45°C;
(8) Сезонният коефициент на ефективност се отнася за държави с умерен климат и външна температура 35°.

За контакт и повече информация – Калория.

 

Може да харесате още...