pixel

Въздухоотоплителни апарати ТС-Е/К

Калория представя серията въздухоотоплителни апарати на италианския производител Tecnoclima серия TC – E/K предназначени за външен монтаж с широк спектър на приложение за отопление на разнообразни по предназначение помещения. Използването на различни горелки с гориво – газ, нафта или комбинация от двете дават възможност за висока степен на комбинативност и гъвкавост на системата. Моделите от серията ТС-Е/К представляват модерни и високоефективни продукти, които предоставят комфорт, несравнимо ниски нива на шум и безопасност през дългия си експлоатационен период.

Топловъздушният апарат е съоръжение, което пренася топлината от димните газове от горенето на горелката, към въздуха подаван от вентилатора. Засмуканият въздух от вентилатора, при допира си с топлообменната повърхност на топлообменника, се загрява, след което се транспортира по въздуховоди до желаните от потребителя места. Топловъздушният апарат е отличен избор за отопление на промишлени и производствени сгради, като експлоатационните разходи са сведени до минимум. Този тип съоръжения са много добро решение и когато помещението ще се отоплява с прекъсване. Има опция да се използва само за вентилация през летните месеци като се използва само вентилатора.

Конструкцията има няколко основни компонента и се окомплектова допълнително с горелка в зависимост от използваното гориво. Основни елементи са – топлообменник, вентилаторна секция, външна кутия, работен и авариен термостат.

Конструктивни особености и описания:

Топлообменник: Изработен е от заварена неръждаема стомана. Конструкцията му позволява лесно почистване и подръжка и се състои от:
– Горивна камера – от неръждаема стомана AISI 430 с ниско топлинно натоварване;
– Топлообменни елементи – с голяма топлообменна повърхност и турболатори със специфична форма оптимизиращи процеса на топлообмен;
– Фукс – изработен от стомана с ревизионни врати.

Аксонометрично изображение на топлообменника

Външна кутия:  Състои се от капаци изработени от ламарина – праховобоядисани, с възможност да се свалят и имат:
– Вградена топлоизолация за намаляване на топлинните загуби;
– Фланец за подвързване към въздуховодната мрежа за дистрибуция на затопления въздух;
– Фланец за присъединяване на въздуховод за пресен въздух;
– Кутия за позициониране и защита на електрическото табло и горелката.

Вентилатор:  Топловъздушният апарат има един или повече центробежни вентилатори свързани към електродвигатели посредством ремъчна предавка. Вентилаторите имат висок разполагаем напор при същевременно нисък работен шум. При инверторните двигатели има възможност за регулиране на оборотите, което позволява лесно адаптиране на машината спрямо нуждите на инсталацията.

Работен и авариен термостат:  Машините са оборудвани с термостати със сензори, фабрично окабелени, трябва да бъдат поставени на въздуховодите. Термостатите имат следните функции:
– „FAN“ функция – активира вентилатора максимум 30 секунди след старта на горелката и го спира 4 минути след спирането и. Това предотвратява подаването на студен въздух в помещенията, както и спомага за оползотворяването на добитата топлина;
– „SAFETY“ функция – Термостатът спира горелката когато въздухът е прекалено горещ и се рестартира автоматично;
– „LIMIT“ функция – Авариен термостат – спира горелката когато въздухът е прекалено загрят – фабрично е настроен на 100о С и не подлежи на промяна. Рестартира се ръчно.

Отвор за присъединяване на димоотвода: Съоръжението разполага с отвор за присъединяване към димоотвод за отвеждане на изгорелите газове добити в процеса на изгаряне на горивото. Димоотводът трябва да отговаря на всички действащи нормативни наредби и разпоредби. За отделяне на получения кондензат се използва кондензна тапа в долния край на димоотвода, която го отвежда на подходящо за целта място.

1. Кондензна тапа; 2. тройник; 3. Димоотвод.

Димоотводът трябва да разполага с достатъчно тяга, за да подсигури нормалното отвеждане на димните газове в атмосферата. Необходимо е достатъчно надеждно закрепване на елементите на димохода за да се гарантира избягване на поемането на цялата му тежест от въздухоотоплителния апарат, с цел предотвратяване на разрушаване на конструкцията и правилната работа на апарата. Правилното му оразмеряване предотвратява също шума предизвикан от изгарянето на горивото в горивната камера.

Принцип на действие:

В процеса на изгаряне на горивото в горивната камера се получават газове с висока температура, които се използват за затопляне на транспортирания въздух. В камерата хода на димните газове се обръща и постъпва в първия колектор на топлообменния апарат където се извършва процеса на топлоотдаване, след което постъпват във втория колектор – фукс, след което напускат съоръжението през димохода.

Функционална схема:

Легенда:
1. Присъединяване към димоотвод;
2. Фукс;
3. Димогарни тръби;
4. преден колектор на димни газове;
5. Ревизионно стъкло;
6. Горелка;
7. Горивна камера.

Връзка на въздуховодите:

Свързването на апарата с въздуховодите за пресен въздух и затоплен/обработен въздух се извършва в зависимост от конкретните нужди за всяко едно съоръжение. На схемата е показано схематично възможностите за реализиране:

Друга възможна конфигурация – когато машината е в отделно помещение.

Избор, монтаж и настройка на горелка

Горелката /газова, нафтова или комбинирана/ се доставя допълнително към въздухоотоплителния апарат в отделен пакет, както и газовият тракт и елементите към нафтовото стопанство. Само оторизирана инсталаторска фирма трябва да извърши монтажа към отоплителя, подвързването към линията за захранване с гориво, захранването към електрическата инсталация, след което се правят коректни настройки в зависимост от ситуацията. Тези дейности се изпълняват като се спазват стриктно инструкциите за да се гарантира дълъг експлоатационен живот и безаварийна работа на въздухоотоплителния апарат.

Мощностите на апаратите за различните типове са в диапазона 60 до 1160 kW, а дебита на обработван въздух съответно от 4300 до 70000 м3/ч. Разнообразната допълнителна окомплектовка като пленуми, филтри, подвижни жалузийни решетки спомагат за по-добрата реализация в разнородни проекти и индивидуални решения.

Серията ТС – Е/К на Tecnoclima е удачно предложение гарантиращо надеждна работа при използването на газообразно или дизелово гориво. Предпочитани са благодарение на конкурентната себестойност на съоръженията, гъвкавостта към използваното гориво, високото качество на изработка и надеждността на конструкцията. Надеждната и успешна серия се използват в редица проекти за замяна на стари инсталации с широк спектър на приложение – от производствени мощности в индустрията, до логистични складове и халета за съхранение.

За контакти и повече информация – Калория.

Може да харесате още...