Въздухоотоплителни апарати със специално предназначение – AGRI

Калория представя специализираните решения за отопление при  оранжерийно производство серия AGRI.

Отоплението на всяка една оранжерия е специфично, трудно и същевременно изключително важно за постигане на ранни добиви във фермите свързани със зеленчукопроизводство. С тази цел Tecnoclima разработват специална серия въздухоотоплителни агрегати с цел оптимизиране и опростяване на процеса.

Серията AGRI е реализирана като автономни агрегати, използващи външни горелки на различен тип гориво /в зависимост от региона и достъпа до горива/, които осигуряват топлината необходима за затопляне. Посредством специален високоефективен топлообменник добитата топлинна енергия се оползотворява в оранжерийните помещения.

Топлообменникът е изработен от неръждаема стомана AISI 430, гарантираща дълъг експлоатационен живот и корозоустойчивост.

Могат да се поръчат в хоризонтално или вертикално изпълнение, в зависимост от височината и предназначението на помещенията.

Организирането и реализацията на пренос на затопления въздух може да се реши по различни начини в зависимост от ориентацията, предназначението и големината на оранжериите.

Използват се за директно затопляне или реализиране чрез системи с гъвкави тръби за въздухопренос, като по този начин се осигурява равномерност на топлоподаването в цялата зона.

Характеристики на AGRI:

Конструкция: Стоманени плоскости монтирани върху стоманена конструкция гарантираща стабилност. Допълнително е добавена топлинна изолация за ограничаване на топлинните загуби. Финално е боядисана с епоксидна боя.

Вентилаторна група: Включва един или група от двойнозасмукващи вентилатори, в зависимост от типоразмера.

Командно табло: За автоматичен или ръчен контрол. Фунции за автоматичен стоп при прегряване. Окомплектовано с двустепенен работен термостат.

Топлообменник: Изработен от висококачествена неръждаема стомана AISI 430 – с 18% добавен хром.

Изпускателен колектор: Реализиран е с голяма ревизионна врата за почистване на тръбния сноп и лесното отвеждане на димните газове към коминната система.

Стандартните размери и компактна форма ги прави лесни за инсталация, експлоатация и подръжка във всяка една оранжерия. Основен фактор е самото реализиране на горивопреносната мрежа /газовата мрежа или нафновото стопанство/ до всеки един консуматор, гарантиращ автономност на целия процес на затопляне на въздуха.

Мобилни въздухоотоплители AGRI – C

Предназначени за различни зеленчукопроизводства с необходимост от мобилност и бързо прегрупиране на отоплителните мощности в оранжерията.

Автономен агрегат гарантиращ бързодействие и висока ефективност. Предвидени са за работа с газ или дизелово гориво – допълнително се комплектоват с необходимата горелка. Гамата включва пет типоразмера с мощности от 60 до 240kW. Компактните размери и малкото тегло ги правят лесно подвижни и предпочитани като решение в много оранжерии и ферми.

Причината за тяхното удобство

За разлика от традиционния начин за затопляне на въздух с междинен топлоносител – вода (WET), иновативният подход без междинно затопляне (DRY) използва затопления въздух директно и води до понижени разходи за обслужване и гориво, както и осезаемо намаляване на себестойността на самата система.

Най-голямото предимство на технологията е, че горивото се преобразува в топлинна енергия директно на мястото където ще се използва. Така се елиминират топлинни загуби, забавяния и акумулационни процеси свързани със затоплянето на междинния топлоносител и ефекта на системата е незабавен.

Като цяло DRY технологията гарантира по-добри резултати и по-висока обща ефективност при системите за директно затопляне с въздух.

За контакт и повече информация – Калория.

Може да харесате още...