Новата серия VAM-FC за вентилация е съвместима с изискванията за екодизайн