Прецизното измерване на топлинна енергия вече е лесно

SonoSelect

От развитите държави до развиващите се икономики – климатичният и енергиен контрол е топ приоритет на държавите по света. Постигането на устойчиво намаляване на разхода на енергия в свят на постоянно менящи се и нестабилни условия е обща цел на всички.

Ключът към постигането на това е да знаем какво и кога ползваме. SonoSelect™ на Danfoss е нашият главен принос за решаването на глобален проблем.

Базиран на прецизната ултразвукова технология, топломерът SonoSelect™ осигурява нивото на точност и надеждността, необходими за разрешаването на най-сериозните предизвикателства пред измерването на топлинна енергия.

SonoSelect

SonoSelect™ задава изцяло нов стандарт в топлоизмерването. С богата си гама иновативни и уникални функции той е лесен за монтаж и въвеждане в експлоатация и осигурява непрекъснати ефективни измервания, дори при особено неблагоприятна температура на околната среда.

Една от ключовите функции на SonoSelect е, че цялата разширена функционалност може да се управлява чрез смартфон с помощта на иновативното приложение SonoApp. Сложните функции се програмират лесно, а рутинните корекции вече са още по-достъпни и лесни за изпълнение. Високото ниво на ползваемост намалява грешките и времето за монтаж.

SonoSelect™ е представител на следващото поколение топломери и може да се използва за всичко от верификация на системната функционалност в реално време до бързо свързване и управление на грешки. Всичко това с изчистени и интуитивни екрани на менюта.

SonoSelect

Основни функции на SonoApp:
– позволява пълен контрол за конфигуриране и реконфигуриране;
– едностъпкова верификация на всички системни параметри;
– разработен за лесен правилен монтаж;
– бърза и лесна промяна на настройките за измерване;
– достъп до регистрационната памет за бърза и точна диагностика;
– бързо и лесно свързване, без работа с документация;
– отчитане на силата на сигнала, електромагнитни смущения, влажността на въздуха около топломера, оставащия заряд на батерията.