Поддържането на неподходяща температура на водата може да доведе до развитието на бактерията Легионела

legionnela

Ако имате своя собствена отоплителна система, прочете нашите съвети как да се справите с бактерията Легионела. Тя има свойството да се размножава много бързо и може да причини сериозни здравословни проблеми.

Какво е Легионела?
Дори и малък обем вода може да се превърне в подходяща среда за развитие на микроорганизми. Един от микроорганизмите, които обитават изкуствени водни среди и  влажни зони, е известната бактерия  „Legionella pneumophila“. Тя може да бъде открита и във вътрешни водни обеми, както в морета, така и при влажна почва, мъх, дървени стърготини, дори и във водоснабдителните системи на сгради. Бактериите от групата Легионела са били открити през 1976 във връзка с нетипичен случай на пневмония, която засегнала ветерани от Американския легион, които били отседнали в хотел във Филаделфия. Медиите го нарекли ,,легионерска болест“,  и патогенът бил неречен Legionella pneumophila.

Бактерията Легионела във водните системи
Изкуствените среди, в които тези бактерии се размножават са:
– системи за битова гореща вода;
– бойлери;
– буфери;
– медицински апарати, чиито повърхности са в контакт с вода.

Тяхното развитие се подпомага от лошото качество на водата във водните системи, неправилната им експлоатация и недостатъчен санитарен надзор на устройствата, които са част от тези системи.

legionnela

Фиг.1 3D визуализация на бактерията Legionella pneumophila

Как се размножава бактерията Легионела?
Най-често срещаните източници на замърсяване са битовата гореща вода и климатичните системи. Заразяването с бактерията Легионела  става директно чрез консумацията на замърсена вода. След като попадне вътре в тялото, тя причинява нетипична пневмония и висока температура, която може да бъде придружена  от силно главоболие, втрисане и затруднено дишане.

Бактерията се разпространява в температурен диапазон от от 20-50°C, но оптималната температура за нейното развитие е 38°C. Тя не се размножава при температури над 50°C, а за да бъде унищожена във водната среда – температурата на водата трябва да бъде над 70°C. 

Развитието на бактерията Легионела в системите за битова гореща вода е подпомогнато от присъствието на биофилми и механични депозити, където живеят и други бактерии. Това се отнася особено за неправилно проектираните системи, които нямат циркулация или които са преоразмерени, поради което се получава временен застой при движението на водата, и които имат така наречените “мъртви зони”.

Как да се справим с Легионела?
Бактерите Легионела, които се намират в системите, могат да бъдат унищожени като се използва химичен или термичен метод.  В чистите системи, в които няма биофилми, бактерията не се размножава толкова бързо и оттук се усеща необходимостта от правилното проектиране и изпълнение на системата за битова гореща вода. Може да се предотврати разпространението на бактерии във водоснабдителните системи чрез използване на правилните технически решения:
– Температурата на използваемата вода бъде над 55°C;
– Водата трябва периодично се загрява до 70-80°C, за да се извърши термична дезинфекция;
– Да се използва рециркулационна система за битова гореща вода;
– Да се отстранят неправилни или непълни топлоизолации и да се заменят с нови, с подходяща дебелина, ниска топлопроводимост, която не пропуска влага и няма нарушена структура;
– Тръбите за топла вода трябва да се дезинфекцират периодично;
– Системата трябва да бъде балансирана, така че да се избегнат зони с твърде ниски скорости на движение на водата, които представляват заплаха за по-ниски температури или застояване на водата;
– Така наречените „мъртви зони“ трябва да бъдат отстранени, или ако това не е възможно, то тогава водата в тях трябва да бъде периодично загрявана над 70°С;
– Трябва да бъде осигурено и поддържано подходящо състояние на системата от техническа и санитарна гледна точка.

Най-много случаи на Легионела са регистрирани през 2014 година.
Със 6 941 регистрирани случаи, скоростта на легионерска болест в Европа през 2014 г. е бил 13.5 случая на един милион, което е най-високата наблюдавана някога. В периода 2009-2014 избухва епидемия във Vila Franca de Xira в близост до Лисабон, Португалия през 2014, и това до голяма степен допринася за високия брой регистрирани случаи на Легионела през 2014. По-нататъшни изследвания като анализа на метеорологичните условия, благоприятни за ,,Легионерска болест“ показват причините за това нарастване.

Във Франция, Германия, Италия, Португалия и Испания са регистрирани 74% от случаите.

Какво е решението?
За да се намали риска от развитието на Легионела, трябва да се гарантира подходяща температура на водата. В хотелите, плувните басейни, спа центрове и болници микробиологичната чистота е от изключително значение. Там е задължително трябва да има надеждни системни решения за производство на битовата гореща вода.

Modul-plus

Система за подгряване на битова гореща вода – Modul-Plus

Открийте восокоефективната и мощна система за подгряване на битова гореща вода – Modul-Plus, в която няма никакъв риск от развитие на бактерия Легионела,

TransTherm

TransTherm

както и станцията за производство на битова гореща вода TransTherm.

Може да харесате още...